Magyarország Kormánya a 2020-ban indított „Tisztítsuk meg az országot!” program keretében létrehozta a fővárosi és megyei hulladékgazdálkodási hatóságokat. A Fejér Megyei Kormányhivatal hulladékgazdálkodási hatósága 2021. április 1-én kezdte meg működését. A hatóság eddigi működése során közel 10 ezer köbméter hulladék került legális hulladéklerakókra vagy a hulladékhasznosítókhoz Fejér megyében.

A hulladékgazdálkodási hatóság elsődleges feladata közé tartozik az illegális hulladéklerakók felszámolása, valamint a további lerakók kialakulásának megakadályozása. A hatóság az illegális hulladéklerakások felszámolása érdekében több mint 600 helyszínen folytatott le ellenőrzéseket megyénkben, amely eljárások több mint fele a hulladékok felszámolásával végződött. A hatóság eddigi működése során közel 10 ezer köbméter hulladék került legális hulladéklerakókra vagy hulladékhasznosítókhoz. Ez a mennyiség a székesfehérvári MOL Aréna Sóstó gyepét 1,5 méter magasságban beborítaná hulladékkal…

Ha nem sikerül tetten érni az illegális hulladék elhelyezőjét, és nem ismert az elkövető, akkor a terület tulajdonosának vagy használójának a feladata a hulladék elszállítása. Az illegális hulladéklerakással érintett ingatlanok tulajdonosai, használói, akár a magánszemélyek, akár a cégek és az önkormányzatok, jellemzően eleget tesznek jogszabályi kötelezettségüknek, de megyénk megtisztításához az illegális hulladéklerakók felszámolása nem elegendő. Számos megtisztított területen a szemét hamar „újratermelődik”. Így a lerakást megakadályozó intézkedések épp olyan fontosak, mint a már elhelyezett szennyező anyagok felszámolása.

Dunaújvárosban, egy garázssor mögötti területen létesített egy magánszemély illegális lerakót.

A felderítés fontos alappillérét képezi a lakosság szerepvállalása, a hagyományos úton vagy az okostelefonokra letölthető HulladékRadar telefonos alkalmazáson keresztül. Az év végére a bejelentések több mint 80 százaléka a Hulladékradar applikáción keresztül érkezett a Hatósághoz.

További kiemelt feladata a hatóságnak a „lomizási” tevékenység által keletkezett hulladékok felszámolása, illetve ennek és az illegális autóbontási tevékenység megszüntetése vagy engedélyezett, ellenőrzött keretek közé szorítása. A közösségi oldalakon hirdető, engedéllyel nem rendelkező lomizók és autóbontók bűncselekményt követnek el, ezért a Hatóság együttműködik a Rendőrséggel és a NAV illetékes szerveivel. Az együttműködés keretei között több közös, sikeres akciót folytatott le az engedély nélküli hulladékgazdálkodási tevékenységet végzők felderítésére. A közös akciók eredményeként büntetőeljárások indultak a hulladékgazdálkodás rendjének megsértése miatt.

Az engedély nélkül végzett hulladékgazdálkodási tevékenység, valamint a 10 köbmétert vagy 1.000 kilogrammot meghaladó mennyiségű hulladék illegális elhelyezése tavaly március óta bűncselekmény. A hulladékgazdálkodási hatóság a tudomására jutott esetekben – 2021-ben több mint 30 alkalommal – büntető feljelentéssel élt.

Sárkeresztúron, egy cég telephelyén illegális autóbontási tevékenységet folytattak, lopott autókkal is „dolgoztak”...

Fontos, hogy minden esetben legyen szó költözésről, felújításról vagy építkezésről –, a hulladék átadójának kötelessége meggyőződni arról, hogy az átvevő rendelkezik-e érvényes hulladékgazdálkodási engedéllyel. Az illegális hulladék újratermelődése a lakosság környezettudatos döntései alapján szűnhet meg.