Szakmai értekezletet tartott a jegyzők és az adatvédelemmel foglalkozó munkatársak részére 2023. január 26-án a Fejér Vármegyei Kormányhivatal. A konferencia kiemelt témája volt az önkormányzatokat érintő kötelezettségek bemutatása az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alkalmazásával és módosításával kapcsolatban.

A tanácskozáson részt vevőket Dr. Petrin László főigazgató köszöntötte, majd dr. Méhes Gábor törvényességi felügyeleti osztályvezető az aktuális, a jegyzők mindennapi feladatellátását érintő kérdéseket tekintette át.

Ezt követően dr. Halmainé dr. Takács Rita, a Kormányhivatal adatvédelmi tisztviselője tartott előadást információszabadság és adatvédelem témakörében az önkormányzatok vonatkozásában.

Az előadáson megjelent jegyzők, aljegyzők és az önkormányzatok munkatársai naprakész információkat kaptak a közzététellel kapcsolatos feladatokról, valamint megismerhették a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság önkormányzatokat érintő, információszabadsággal foglalkozó állásfoglalásait, melyeket a munkája során hasznosítani tudnak.