A 2022. év tavaszi érettségi vizsgaidőszakában a Fejér Megyei Kormányhivatal azon vizsgázók részére szervez érettségi vizsgát, akik középiskolai tanulói jogviszonnyal már nem rendelkeznek, illetve az érettségi bizonyítvány megszerzését követően olyan középiskolai intézményben tanulnak, amely intézmény nem szervez érettségi vizsgát.

Azok a vizsgázók, akik nem rendelkeznek érettségi bizonyítvánnyal, és középiskolával vagy szakképző intézménnyel tanulói jogviszonyban állnak, kizárólag abban a középiskolában, szakképző intézményben jelentkezhetnek érettségi vizsgára, amellyel a tanulói jogviszonyuk fennáll.

A tanulói jogviszonnyal nem rendelkező vizsgázó
•    e-papír szolgáltatással (ügyfélkapun keresztül),
•    postai úton tértivevényes küldeményben vagy
•    személyesen jelentkezhet érettségi vizsgára a fővárosi és megyei kormányhivatalokban, 2022. február 15-ig.

A jelentkezéssel kapcsolatos részletes információk elérhetőek az Oktatási Hivatal honlapján, itt találhatók az érettségi vizsgatárgyak nyilvános anyagai, a vizsgakövetelmények, a vizsgaleírások és a vizsgákra való jelentkezési lap is.

A jelentkezés a jelentkezési lap kitöltésével és az alábbi - választható - módokon történő megküldésével lehetséges:

Amennyiben rendelkezik Ügyfélkapuval, jelentkezését az „e-papír” szolgáltatás útján  nyújthatja be a kormányhivatalhoz, a https://epapir.gov.hu oldalon keresztül. Ez esetben a „kormányhivatali ügyek” témacsoportot, illetve  „közoktatási feladatok” ügytípust kell kiválasztani a legördülő menüből. Kérjük, hogy a tárgy rovatban a „jelentkezés érettségi vizsgára” kifejezést szíveskedjen feltüntetni (a jelentkezés elküldésének végső dátuma 2022. február 15. 24:00 óra).

Postai úton történő jelentkezés esetén a dokumentumokat kérjük, ajánlott küldeményként, a következő címre postázza: Fejér Megyei Kormányhivatal, Hatósági és Oktatási Osztály 8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9. (a jelentkezés postára adásának végső dátuma 2022. február 15. 24:00 óra)

Személyesen érettségi vizsgára a Fejér Megyei Kormányhivatal Hatósági és Oktatási Osztályán tud jelentkezni (8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9.; fszt 29. iroda) az alábbi ügyfélfogadási időpontokban, munkanapokon:
•    hétfőtől csütörtökig: 8:00 – 11:30 és 13:00 – 15:30 óráig,
•    pénteken 8:00 -11:30 óráig.
Előzetes időpontfoglalás nem szükséges.

Személyes jelentkezésre az érettségi vizsgát szervező köznevelési intézményekben is van mód, azonban a tanulói/felnőttképzési jogviszonnyal nem rendelkezők jelentkezését az intézmények nem kötelesek fogadni.

Személyes jelentkezés esetén kérem, hozza magával a következő eredeti dokumentumokat:

•    Személyazonosságot igazoló okiratok (személyi igazolvány, lakcímkártya, honosítási okirat vagy útlevél),
•    Érettségi bizonyítvány, tanúsítvány(ok), eredeti törzslapkivonat (ha van),
•    Középiskolai bizonyítvány,
•    Esetleges mentességet igazoló dokumentum (szakértői vélemény).

A vizsgadíj befizetése ebben az esetben történhet csekken, valamint átutalással. A befizetést követően a  tértivevényt eredetiben kérjük csatolni a jelentkezési laphoz. Amennyiben lehetősége van a helyszínen mobil applikáción keresztül banki átutalást kezdeményezni, valamint a banki bizonylatot e-mail-ben megküldeni, ebben a formában is teljesíthető a befizetés.

A vizsgázónak - vizsgatárgyanként - a középszintű érettségi vizsgáért 30.000 Ft-ot, az emelt szintű érettségi vizsgáért 50.000 Ft-ot kell fizetnie az Oktatási Hivatal számára. A térítésmentes vizsgajelentkezés feltételeiről az Oktatási Hivatal honlapján tájékozódhat.

A koronavírus-járványra tekintettel kérjük, hogy az elektronikus, illetve a postai úton történő jelentkezést részesítse előnyben. Személyes jelentkezés esetén kizárólag a jelentkezők vagy meghatalmazottjuk belépését áll módunkban engedélyezni, kísérő nélkül.
Tájékoztatjuk a tisztelt jelentkezőket, hogy nagykorú vizsgázó nevében szülő/hozzátartozó csak meghatalmazással járhat el a jelentkezési eljárásban. Megértésüket köszönjük!

Ügyintézőink és elérhetőségeik:

Fejér Megyei Kormányhivatal Hatósági és Oktatási Osztálya

Ács Adrienn:    tel.: 22/514-770, e-mail: acs.adrienn@fejer.gov.hu
Erdélyi Dóra:    tel.: 22/514-798, e-mail: erdelyi.dora@fejer.gov.hu
Iricsek Andrea: tel.: 22/514-798, e-mail: iricsek.andrea@fejer.gov.hu

Az érettségi vizsgákhoz sikeres felkészülést kívánunk!