A Fejér Vármegyei Kormányhivatal 21 új munkavállalója vizsgázott sikeresen a kormányablak-ügyintézői képzést követően. A képzettségüket igazoló oklevelet dr. Simon László főispántól és dr. Domokos Pétertől, a Miniszterelnökség ügyfélbarát fejlesztések koordinációjáért felelős munkatársától vették át március 1-jén, Székesfehérváron, a vármegyei kormányhivatal dísztermében.

Dr. Simon László főispán, a Fejér Vármegyei Kormányhivatal vezetője köszöntőjében hangsúlyozta: ünnepnapnak tekinti az oklevélátadó eseményt. Örömmel gratulált az új kormányablak-ügyintézők sikeres tanulmányaihoz, eredményes vizsgájához. Ők az arcai a kormányhivatalnak, a területi közigazgatásnak, magának az államnak, hiszen velük találkoznak legtöbbször az ügyfelek. Ezért kiemelten fontos, hogy magas színvonalon, az embereket tisztelve, gondjaikat megértve végezzék sokrétű tevékenységüket, a lakosság szolgálatában.

fotó: Fehér Gábor(FMH)

Huszonegyen, Fejér vármegye valamennyi részéről érkeztek, velük együtt elegendő szakember, 173 kormányablak-munkatárs dolgozik a járási hivatalokban. Jó munkaközösségekben csapatmunkát végeznek, ki fogják vívni az állampolgárok elégedettségét. Ehhez a felelősségteljes munkához kívánt sok erőt, jó egészséget a főispán.

fotó: Fehér Gábor(FMH)

Dr. Domokos Péter, a Miniszterelnökség ügyfélbarát fejlesztések koordinációjáért felelős munkatársa köszöntőjében azt emelte ki: a közigazgatás az állam szervezésének és működésének az alapja. Hatékony közigazgatás nélkül nincs szolgáltató állam, nincs versenyképes gazdaság. Nehéz időszakokban, így például a covid-járványhullámok idején is bizonyították folyamatos, igényes szakmai munkájukkal az elhivatottságukat a kormányablak-ügyintézők, megőrizve az az állampolgárok államigazgatásba vetett bizalmát.

Hazánkban 314 kormányablak működik, 6,7 millió ember él olyan településen, ahol integrált ügyfélszolgálat található. A legkisebb településekre is eljutnak azonban a kormányablak buszok, valamint egyre többen veszik igénybe a digitális ügyintézést. A szolgáltatásokat folyamatosan továbbfejlesztik. A kormányablakok iránti igényt és a jelentőségüket jól szemlélteti, hogy a múlt esztendőben több mint 14 millió 340 ezer ügyfél-ügyintézőtalálkozás történt az integrált ügyfélszolgálatokon, hárommillióval több, mint az előző évben.

fotó: Fehér Gábor(FMH)

A köszöntőket követően dr. Simon László és dr. Domokos Péter ünnepélyesen átadta a 21 kormányablak-ügyintézőnek a sikeres képzést és vizsgát igazoló oklevelüket.

A képzésre a KÖFOP-2.1.3-VEKOP-15-2016-00002 azonosító számú, "A területi államigazgatási szervek humánerőforrásának fejlesztése" projekt hetedik ütemében került sor, a Miniszterelnökség, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem és a kormányhivatalok együttműködésében. A képzés során felkészítették a kormányablakokban dolgozó, új munkatársakat az ott alkalmazott szakigazgatási rendszerek használatára, és komplex ismereteket kaptak az állampolgárok által igénybe vehető ügyek eljárásmódjáról, az alkalmazandó folyamatokról. Országosan, a 20 kormányhivatalban, összesen 25 képzési csoportban, 242 oktató bevonásával történt a szakmai ismeretek átadása.

fotó: Fehér Gábor(FMH)

A képzési programot követően mind a huszonegy Fejér vármegyei, új munkavállaló sikeresen vizsgázott.