Tájékoztatom, hogy a Csongrád Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága az állatoknak a szállítás és a kapcsolódó műveletek közbeni védelméről szóló 1/2005/EK rendelet 6. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően állatjóléti oktatást szervez élőállat szállítók részére.

A képzés helye és időpontja: 2011. október 28. (péntek)

Csongrád Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-
biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóságának épülete: 6724 Szeged, Vasas Szent Péter u. 9., földszinti tárgyaló

A képzés 8:30-tól regisztrációval kezdődik, ezután kerül sor az állatvédelmi ismeretek és a témával kapcsolatos hatályos jogszabályok ismertetésére. A képzés írásbeli vizsgával zárul, melynek sikeres letétele alapfeltétele a bizonyítvány megszerzésének. Sikertelen vizsga esetén a jelentkező pótvizsgát tehet. A vizsgázók bizonyítványukat postai úton kapják meg.

A képzés díja 20.000 Ft + 1.670 Ft igazgatási szolgáltatási díj a bizonyítvány kiállításáért. Jelentkezni a Csongrád Megyei Kormányhivatal honlapjáról (www.csmkh.hu) letöltött, kitöltött jelentkezési lap megküldésével lehet. A jelentkezési lap megküldhető postai úton a Csongrád Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság címére (6724 Szeged, Vasas Szent Péter u. 9.); faxon a 06/62 426 183 számra; illetve elektronikus úton a palfit@oai.hu e-mail címre. A képzési díj befizetéséről szóló számla kiállításához a jelentkezési lapon fel kell tűntetni a képzés költségeit viselő cég vagy magánszemély adatait. Az összeget csekken illetve átutalással lehet befizetni, a csekket a jelentkezési lap beküldését követően postázzuk a jelentkező részére. A bizonyítványt csak a befizetést igazoló dokumentum másolatának megküldése után postázzuk. A képzésre hozzanak magukkal 1 db, 3 hónapnál nem régebbi igazolványképet.

További információt a 06/30 436 7409 számon kérhetnek az érdeklődők.