A Csongrád– Csanád Megyei Kormányhivatal a hivatásos gondnoki feladatot ellátó személyek képesítési előírásairól szóló 25/2003.(V.13.) ESzCsM rendeletben meghatározottak szerint térítésköteles hivatásos gondnoki képzést szervez.

A képzés célja: hivatásos gondnoki feladatokat ellátó személyek képzése, melynek keretében megfelelő ismeretek nyújtása a cselekvőképességet részlegesen korlátozó és a cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokság alá helyezett természetes személyek tekintetében, személyi- és vagyoni jogaik, megfelelő érdekvédelmének ellátásához.

A képzésre jelentkezés határideje: 2021. szeptember 13.

A képzésre szóló kitöltött jelentkezési lapot a Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztály (6722 Szeged, Rákóczi tér 1.) részére a megadott határidőig postai úton vagy elektronikus levél (gyam@csongrad.gov.hu) útján lehet eljuttatni.

A képzés díjának befizetési módja: A képzés díját a Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal 10028007-00299664-00000000 számú számlaszámra „hivatásos gondnoki képzés 2021 jelentkező neve” közlemény feltüntetése mellett kell átutalni.

A képzésen való részvétel feltétele: A képzésen az a természetes személy vehet részt, aki a jelentkezési lapjának megküldésekor másolatban, majd a képzés első napján eredeti okirattal igazolja, hogy legalább középfokú iskolai végzettséggel (érettségi bizonyítvány) rendelkezik, a képzés díját befizette. A képzés díjának befizetését követően a jelentkezők részére a Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal számlát állít ki a jelentkezési lapon megadott névre és címre.

A képzés és a vizsga helyszíne: a Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal 6722 Szeged, Rákóczi tér 1. szám alatti épületének Csongrád terme.

A képzés ideje:

2021. szeptember 28.            9 órától 17 óráig
2021. szeptember 29.            9 órától 17 óráig
2021.  szeptember 30.           9 órától 17 óráig

Az írásbeli vizsga időpontja: 2021. október 5.

A vizsgadolgozat értékelése során a lehetséges minősítések: megfelelt, nem felelt meg.

Nem bocsátható vizsgára az, aki a képzés során több mint 4 óráról hiányzott.

A képzésben résztvevők a tanfolyam sikeres elvégzéséről a kormányhivatal által kiállított tanúsítványt kapnak, melybe a feltüntetett tanfolyami végzettség megnevezése: hivatásos gondnok.

A kormányhivatal a képzésben eredményesen részt vett személynek, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 102. § (3) bekezdésében meghatározott adatait, valamint a tanúsítvány eredetivel mindenben megegyező másolatát, annak nyilvántartásba vétele és sorszámmal történő ellátása érdekében, megküldi a nyilvántartást vezető szervnek.

A képzéssel kapcsolatban a Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztályán dr. Novaszel Noémi osztályvezető, a (06-62) 680 613 telefonszámon áll az érdeklődők rendelkezésére.