A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény alapján meghatározott elektronikus kapcsolattartás

A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (továbbiakban: Pp.) 340/B. § és 341/J. §-ai értelmében a közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata, illetve a birtokvédelmi határozat megváltoztatása iránti perekben a jogi képviselővel eljáró fél, illetve a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet a keresetlevelet általános nyomtatványkitöltő (a továbbiakban: ÁNYK) űrlap benyújtás támogatási szolgáltatás igénybevételével köteles benyújtani az elsőfokú közigazgatási határozatot hozó szervhez, illetve a birtokvédelmi határozatot hozó jegyzőhöz.

A Pp. 397/I. § (1) bekezdése szerint 2016. június 30. napjáig e törvény azon rendelkezéseit, amelyek kötelező, illetve kizárólagos elektronikus kapcsolattartásról rendelkeznek, akkor kell alkalmazni, ha a fél vagy képviselője, illetve az elektronikus kapcsolattartással egyébként érintett az elektronikus kapcsolattartást választja. A Pp. 397/I. § (2) bekezdés b)-c) pontja szerint 2016. július 1-jétől a kötelező elektronikus kapcsolattartás tekintetében e törvénynek a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi CLXXX. törvénnyel megállapított 340/B. §-át a 2016. július 1. napján és az azt követően indult közigazgatási eljárás során hozott határozat bírósági felülvizsgálata iránti perekben, 341/J. §-át a 2016. július 1. napján és az azt követően indult jegyző előtti birtokvédelmi eljárás során hozott birtokvédelmi határozat megváltoztatása iránti perekben kell alkalmazni.

 

Nyomtatványok a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény alapján meghatározott elektronikus kapcsolattartáshoz