Megújította együttműködési megállapodását Budapest Főváros Kormányhivatala és a Magyar Nemzeti Bank (MNB), a két intézmény közös munkája során kiemelt szerepet kap egyebek mellett a közraktári tevékenységgel kapcsolatos engedélyezés és a közraktárak ellenőrzése is.

A közraktározás-felügyeletként kijelölt kormányhivatal a tevékenység megkezdését, illetve megszüntetését az MNB egyetértésével engedélyezi. A jegybankkal szorosan együttműködve évente ellenőrzi a közraktározás és a közraktár által végzett zálogkölcsön-nyújtás törvényben előírt feltételeinek meglétét. A megállapodás értelmében az MNB szükség szerint részt vesz az utóvizsgálatokban, a célvizsgálatokban és a panaszügyek kivizsgálásában is. A két intézmény a megújított megállapodás szerint  kölcsönösen észrevételeket, javaslatokat tehetnek a közraktárak és a pénzügyi intézmények egymás tevékenységét érintő működésével kapcsolatban.  A felek közreműködnek a közraktári tevékenységgel összefüggésben kiadni tervezett útmutatók, állásfoglalások, egyéb tájékoztatások tartalmának megfelelő kialakításában. A két intézmény megújított és kibővített együttműködési megállapodásáról szóló dokumentumot a kormányhivatal nevében Sára Botond kormánymegbízott, a jegybank részéről pedig Matolcsy György elnök írta alá Budapesten.