A 2021/2022. tanév május-júniusi érettségi vizsgáira 2022. február 15. napjáig lehet jelentkezni, közép- és emelt szinten egyaránt. Az érettségi vizsgára történő jelentkezés az e célra szolgáló jelentkezési lappal történik. Felhívjuk a figyelmet, hogy az Oktatási Hivatalhoz nem lehet érettségi jelentkezést benyújtani.

Azok, akik középiskolai tanulói jogviszonnyal rendelkeznek és érettségi bizonyítványt még nem szereztek, valamint azok, akik tanulói jogviszonnyal és érettségi bizonyítvánnyal is rendelkeznek, „saját” középiskolájukban, az ott kapott jelentkezési lapon adhatják le jelentkezésüket.

Azok számára, akik középiskolai tanulói jogviszonnyal már nem rendelkeznek, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal működtet érettségi vizsgabizottságot és szervez vizsgát, amelyet az Oktatási Hivatal honlapján (www.oktatas.hu) elérhető jelentkezési lapot kitöltve, aláírással ellátva, a szükséges mellékletekkel együtt

a.) személyesen (Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal 3525 Miskolc, Városház tér 1. B. épület 303. szobában) ;

b.) vagy tértivevényes postai küldeményként (postázási cím: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Hatósági és Oktatási Osztály – 3525 Miskolc, Városház tér 1.;

c.) vagy elektronikusan e-papír szolgáltatás igénybevételével szükséges megküldeni legkésőbb 2022. február 15. napjáig.

A jelentkezési határidő elmulasztása esetén a vizsgát szervező intézménybe igazolási kérelmet lehet benyújtani a jelentkezési határidő utolsó napjától számított nyolc napon belül (az igazolási kérelemmel együtt a jelentkezési lapot és mellékleteit is be kell nyújtani). Az igazolási kérelem benyújtásának határideje jogvesztő. A kérelem elfogadásáról a vizsgát szervező intézmény dönt.

A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályozás

A veszélyhelyzet során az érettségi vizsgák 2021. május-júniusi vizsgaidőszakban történő megszervezéséről, valamint egyes köznevelést érintő eltérő szabályokról szóló 167/2021. (IV. 9.) Korm. rendelet szerint:

4/A. § Azok a vizsgázók, akik a 2020/2021. tanév május-júniusi vizsgaidőszakára adott vizsgatárgyból térítésmentesen jelentkeztek érettségi vizsgára, de azon a veszélyhelyzet miatt nem jelentek meg, ugyanabból a vizsgatárgyból az érettségi vizsgát a 2021/2022. tanév október-novemberi vagy május-júniusi vizsgaidőszakában egy alkalommal térítésmentesen tehetik le.

4/B. § Azok a vizsgázók, akik a 2020/2021. tanév május-júniusi vizsgaidőszakában valamely vizsgatárgyból sikeres érettségi vizsgát tettek, az érettségi bizonyítvány kiadása után, legkésőbb a 2021/2022. tanév május-júniusi vizsgaidőszakában az adott vizsgatárgyból egy alkalommal térítésmentesen tehetnek ismétlő érettségi vizsgát.

Minden más esetben a vizsgáért vizsgadíjat kell fizetni.

A vizsgadíj befizetéséhez a fizetéssel érintett jelentkezők a Kormányhivatalban kérhetnek csekket, de fizetési kötelezettségüket banki átutalással is teljesíthetik az alábbiak szerint:

Jogosult neve: Oktatási Hivatal

számlaszám: Magyar Államkincstár 10032000-00282637-00000000.

Átutalással kapcsolatos részletes információkról az Oktatási Hivatal honlapján tájékozódhat.

A befizetést igazoló eredeti feladóvevényt vagy a bank által igazolt átutalási megbízást csatolni kell a jelentkezési laphoz.

A vizsgadíj mértéke:

- középszintű vizsga: 30.000 Ft/vizsgatárgy

- emelt szintű vizsga: 50.000 Ft/vizsgatárgy

Kérjük, hogy minden jelentkező időben tájékozódjon arról, díjköteles-e számára az érettségi vizsga.

Ha a vizsgázó bármelyik középiskolában emelt szintű érettségi vizsgára jelentkezik, az érettségi vizsgát a területileg illetékes kormányhivatal szervezi, így a kormányhivatal jelöli ki az írásbeli és szóbeli vizsgák helyszínét, a kormányhivatal kéri fel a felügyelő tanárokat, az írásbeli dolgozatokat javító pedagógust és a szóbeli vizsgára a kérdező tanárokat. A vizsgahelyszínek többnyire természetesen középiskolák, de a középiskolák csak a helyszínt biztosítják. Az érettségi vizsga helyszínéről és pontos időpontjáról is a kormányhivatal értesíti a vizsgázókat. Az érettségi vizsgát mindig az adott vizsgaidőszakban érvényes vizsgakövetelmények szerint kell letenni.

Felhívjuk a figyelmet, hogy az érettségi vizsgára és a felsőoktatási felvételi eljárásra külön-külön szükséges jelentkezést benyújtani, a két jelentkezés „nem váltja ki” vagy „helyettesíti” egymást.

Az érettségi jelentkezés benyújtását követően a jelentkezéssel kapcsolatos összes kérdésre a vizsgázó jelentkezését fogadó intézmény tud válaszolni.

Az írásbeli vizsgákra 2022. május 2. és május 23. között kerül sor, vizsgatárgyanként országosan egységes időpontokban. Az Oktatási Hivatal honlapján a vizsganapokról már most lehet tájékozódni. Az emelt szintű szóbeli vizsgák 2022. június 1. és június 9. között, a középszintű szóbeli vizsgák pedig 2022. június 13. és június 24. között zajlanak.

További információ:

- Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály

Hatósági és Oktatási Osztály

Tel.: 46/512-974, Email: hatosag@borsod.gov.hu

Oktatási Hivatal honlapja: www.oktatas.hu