A gazdálkodók még november 30-áig igényelhetik a kárenyhítő juttatást. Az agrárkár-enyhítési rendszer elemi káresemények (fagykár, aszály, mezőgazdasági árvíz, belvíz, felhőszakadás, vihar és a jégeső) esetén nyújt részbeni segítséget a gazdálkodóknak. A kárenyhítés kifizetésének egyik alapvető feltétele, az esemény bejelentése, illetve az, hogy a rendszerben részt vevő termelő a kárenyhítési hozzájárulást maradéktalanul és határidőre fizesse be – hívta fel a gazdálkodók figyelmét a Békés Megyei Kormányhivatal.

A káreseményt főszabály szerint az esemény bekövetkezésétől számított 15 napon belül a kormányhivatal agrárügyi főosztályán kell bejelenteni.

A bejelentésnek tartalmaznia kell az esemény megnevezését, bekövetkezésének időpontját, valamint az okozott hozamcsökkenés várható mértékét. Aszály, belvíz, mezőgazdasági árvíz, téli vagy tavaszi fagy bekövetkezésének azt az időpontot kell tekinteni, amikor a növényeken első alkalommal látszik a károsodás. A tavaszi fagykárt legkésőbb május 31-éig, míg az őszi fagy okozta károkat november 30-áig kell bejelenteni. Az aszálykárt április 1. és szeptember 30. között lehet bejelenteni. Felhőszakadás, jégeső vagy vihar esetén a bekövetkezés ideje az, amikor a káresemény először észlelhető. A bejelentő akkor jogosult a kárenyhítő juttatásra, ha a hozamcsökkenés meghaladja a 30 százalékot, a hozamérték-csökkenés (a károsodás miatti termelési értékcsökkenés) pedig a 15 százalékot. A kárbejelentéseket a területileg illetékes kormányhivatal ellenőrzi, bírálja el.

A juttatás kifizetésének további alapvető feltétele a megadott határidőre a kárenyhítési hozzájárulás maradéktalan befizetése. A hozzájárulás összegét a Kincstár az egységes kérelemben szereplő területadatok alapján számolja ki. A kárenyhítési hozzájárulás pontos összegéről és a megfizetés módjáról elsősorban elektronikus úton tájékoztatják a gazdálkodókat. Ezen összegnek szeptember 15-éig meg kell érkeznie a Kincstár számlájára. Ellenkező esetben a gazdálkodó – az adott évben – még a támogatás egyéb feltételeinek teljesülése esetén sem jogosult a kárenyhítő juttatás igénybevételére. Ráadásul: az esetlegesen meg nem fizetett hozzájárulás adók módjára behajtandó köztartozásnak minősül, és a Kincstár az ügyfél későbbi támogatási kifizetéseiből visszatartja azt. A kárenyhítő juttatás összege legfeljebb a hozamérték-csökkenés 80 százalékáig terjedhet.

Fontos tudni azt is, hogy a kárenyhítő juttatás teljes összegét csak az kaphatja meg, aki aszály, belvíz, felhőszakadás, jégeső, mezőgazdasági árvíz, tavaszi fagy, őszi fagy, téli fagy vagy vihar miatt bekövetkező mezőgazdasági káreseményre kiterjedő speciális, mezőgazdasági biztosítási szerződéssel rendelkezik. A biztosítás hiányában csak a kárenyhítő juttatás felére (a hozamérték-csökkenés 40 százalékára) jogosult a termelő.

A kárenyhítő juttatást a termelők november 30-áig igényelhetik a Kincstár által erre a célra rendszeresített elektronikus felületen: https://e-kerelem.mvh.allamkincstar.gov.hu/enter/. A Kincstár a tárgyévet követő év március 31-éig dönt a kárenyhítésről, a termelőt határozatban értesíti a kárenyhítő juttatás mértékéről.