Azok a földművesek és mezőgazdasági termelőszervezetek, akik kényszerhasznosítóként kívánják regisztráltatni magukat, január 25. és február 24. között nyújthatják be kérelmüket a földhivataloknál.

Kényszerhasznosítás azzal a földtulajdont, vagy földhasználati jogosultságot szerzett személlyel szemben rendelhető el, aki a felszólítás, illetve a kiszabott mulasztási bírság ellenére fél év elteltével sem tett eleget a Földforgalmi törvényben szereplő, okiratban vállalt kötelezettségeinek.

A hatóság a földet – a jogszerű állapot helyreállítása érdekében – a kényszerhasznosítóként nyilvántartásba vett személy használatába adja.

A kényszerhasznosítóként kijelölt személy, így – a jogszabályban rögzített kötelezettségek betartása mellett – növelheti a használatában lévő területeinek nagyságát. Fontos tudni, hogy az így megszerzett terület nem számít bele a birtokmaximumba.

A Békés Vármegyei Kormányhivatal kényszerhasznosítással kapcsolatos hirdetménye itt olvasható.