Erdős Norbert, a Békés Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottja 2011. szeptember 10-én, szombaton részt vett és az istentiszteletet követő ünnepi közgyűlésen beszédet mondott a mezőberényi Katicabogár Evangélikus Német Nemzetiségi Óvoda szentelési ünnepén. A helyszín a Kossuth téri templom volt. A templomi istentiszteleten igét hirdetett Gáncs Péter, a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök-püspöke. A program az óvodában folytatódik. A hivatalos részt követően családi napot rendezett a Mezőberény I. Kerületi Evangélikus Egyházközség presbitériuma. Az alábbiakban Erdős Norbert kormánymegbízott köszöntőjét idézzük.

„A gyermeki élet pedig maga a csoda. Minden gyermek üzenet az emberiség számára: Isten szeret bennünket.”

Tisztelt ünneplők, kedves vendégek, berényiek és meghívottak!

Böjte Csabától a Dévai Szent Ferenc Alapítvány létrehozójától vettem kölcsön ezt a szép gondolatot.
Isten szeret bennünket! Hogyan lehetne ez másként, ha itt Mezőberényben, ilyen csodás dolgok megvalósításában vezet bennünket, mint az Evangélikus Német Nemzetiségi Óvoda elindítása.
Olyan érzés járja át most lelkemet, mint amikor a korán kelő nap első sugarai megérintik a hajnalban szorgoskodó embert, amitől úgy érezhetjük, most megint egy szép, új, bizakodással teli nap indul el. A mostani szentelési ünnepség – talán nem járok messze az igazságtól – sokakban hasonló érzéseket szabadít most fel.
Ettől a pillanattól kezdve, intézményesített egyházi oktatás indul ennek az épületnek a falain belül, ráadásul két nyelven, hála ezért a Teremtő alázatos, és lelkes szolgáinak.
Említést kell tennem a szellemes névválasztásról: Katicabogár Evangélikus Német Nemzetiségi Óvoda. Minden gyermek szeretett és dédelgetett kis teremtménye a „katica”, gyermekkorunk ártatlan, csodálatos hangulatát idézi. Ez kis élőlény a gyermeki szelídség, szépség, és báj szimbolikus megjelenítője, a természet egy kisebb csodája.
A mezőberényi Evangélikus Gyülekezet mindig legendásan szervezett volt, kitartó, és íme itt a példa, eredményes is. Nem volt a gyülekezet részéről ez a lépés előzmény nélküli, hiszen állhatatos hitoktatóik példaértékű sikereket értek el ezen a téren, világi oktatási intézményekben, legfőképpen az eddigi németnyelvű óvodában. A résztvevők egyöntetű hozzájárulása az óvoda egyházi fenntartásúvá alakításához, nyilvánvalóan az Evangélikus Egyház szorgalmas, eredményes, és a szülők számára befogadható közelítésének az eredménye.
Ritka és örömteli, hogy Mezőberényben egy ilyen nemes ügyben, ismét mily széles és egységes támogatás alakult ki az óvoda átformálásában. A presbitérium, az önkormányzat, a polgármesteri hivatal, az óvoda kitűnő nevelő testülete, a magas állami díjjal kitüntetett új igazgatónő, és minden érintett szerencsére közös nevezőre jutott, nem ijedtek meg a kihívástól.
Megfelelő pillanatban, megfelelő indíttatás, és így máris nagy eseményeknek lehetünk tanúi. A berényiek mindig híresek voltak a mások iránti megértésükről. A városban élő három kiemelt lélekszámú nemzetiség, kiegyensúlyozott együttélése is szép példája ennek. Nehezen vitatható, semmi nincs véletlenül, a mindenek fölött álló legmagasabb szellemi hatalom vezette híveit ez ügyben.Dosztojevszkij-től származik egy magasztos gondolat:
„A gyermektársaság gyógyír a lélekre.”
Most még nem mennek a világi, főként politikai események olyan mederben amilyenben szerettük volna. A gazdasági világválság egy picit hátráltatja a tervezett fellendülés mértékét, és hát sok más baj is nyomasztja a hazát, a polgárokat. Sok-sok gyógyírra van szüksége a lelkünknek. Ez a mostani szentelési ünnepség, egy hathatós gyógyír ennek a közösségnek, amely itt él.
Még több hasonló, emelkedett hangulatú ünnepségen fogunk részt venni az elkövetkező időkben, mert a miniszterelnök úr és mi, a kormány tagjai tudjuk, nem oly sokára hathatós gazdasági felemelkedés indul el, ehhez minden feltételt megteremtünk, Magyarország ismét sikeres lesz.

Végezetül Benjamin Franklin amerikai író, természettudós szavait idézem, amely a jó szándékú többség számára biztosan vállalható:

„Úgy dolgozz, mintha száz évig élnél, úgy imádkozz, mintha holnap meghalnál.”

Mezőberényben így mennek a dolgok.

Köszönöm a figyelmüket.