Ismét igényelhető a vállalkozóvá válást elősegítő munkaerőpiaci támogatás. A programba 2023. május 7-ig lehet jelentkezni.

A vállalkozóvá válást támogató munkaerőpiaci programban azok vehetnek részt, akik a támogatási kérelem benyújtásakor legalább egy hónapja álláskeresőként nyilvántartottak, a vállalkozási kompetenciák elsajátítására irányuló képzést sikeresen elvégzik, és üzleti terv elkészítésével bemutatják az indítani kívánt vállalkozás működésének részleteit.

A fenti feltételeknek megfelelő résztvevők ezkövetően kérelmet nyújthatnak be a 2 millió forintos tőkejuttatás támogatás igénybevételére, illetve a hat havi kötelező legkisebb minimálbér összegéig terjedő vállalkozóvá válást elősegítő támogatásra. A két támogatási elem csak együtt vehető igénybe.

Jelentkezni a kapcsolódó anyagok közül letölthető jelentkezési lap kitöltésével, aláírásával és beküldésével lehet 2023. május 7. napjáig. A részletes tudnivalókat a mellékelt anyagok tartalmazzák.

A programmal kapcsolatban további tájékoztatás kérhető a Baranya Vármegyei Kormányhivatal Foglalkoztatási, Foglalkoztatás-felügyeleti és Munkavédelmi Főosztályán a következő elérhetőségeken:

Németh Barbara (72) 896-009, e-mail: nemeth.barbara@baranya.gov.hu,

Tihanyi Viktória (72) 896-035, e-mail: tihanyi.viktoria@baranya.gov.hu,

Goron Márta (72) 896-033, e-mail: goron.marta@baranya.gov.hu

Csapó-Fonyódi Réka (72) 896-027, e-mail: fonyodi.reka@baranya.gov.hu

Kurucz Gyöngyi (72) 896-034, e-mail: kurucz.gyongyi@baranya.gov.hu