A Szociális és Gyámhivatal szakmai napokat tartott a térítési díjak megállapításáról és a hátralék kezeléséről a szociális szolgáltatók, intézmények és a fenntartók munkatársai részére, 2011. február 22. és február 25. között. A szabályozás bonyolult, specifikus volta miatt a munkaértekezletek keretében módszertant nyújtó, gyakorlatorientált segítséget nyújtott a Hivatal.

A Szociális és Gyámhivatal munkatársai eljárásaik és ellenőrzéseik során azt tapasztalták, hogy a jogalkalmazóknak komoly problémát jelent a térítési díjak megállapítása és a hátralék kezelése, amely sok esetben jogsérelmet okoz az ellátottnak, olykor az intézménynek.  Nyomatékosítja a téma aktualitását az a jogszabály változás, miszerint 2011. január 1-jétől az intézményvezetők hatáskörébe került a térítési díj alapjául szolgáló jövedelem vizsgálata. 

Kapcsolódó link: