Megjelent a Baranya Megyei Kormányhivatal kiadványának ez évi első száma. Az Önkormányzati Hírlevél célja a polgármesterek, jegyzők, önkormányzati ügyintézők munkájának segítése.

A tartalom:

Köszöntő
Aktív korúak ellátása szabályainak változása
A jegyző szerepe, feladatai a hagyatéki eljárásban
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) módosításokkal érintett főbb rendelkezései
A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény (Pttv.) módosításai
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény közterületre vonatkozó rendelkezései
Az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet felhatalmazása önkormányzati rendeletalkotásra
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvényről
Tájékoztató a szociális törvény 2011. január 1-jétől hatályos, képviselő-testületi feladat- és hatáskört érintő változásairólA foglalkoztatási jogviszonyban álló polgármester szabadságát - a szabadság éves tervezésével - a tárgyévben kell kiadni 
A települési és területi kisebbségi önkormányzatok működési támogatása
Tájékoztatás a közérdekű munkabüntetés végrehajtásának Baranya megyei tapasztalatairól
A nők kedvezményes nyugdíjba vonulásának szabályairól
A helyi önkormányzatok útügyi feladatai (A képviselőtestületek és a jegyzők közútkezelői és közlekedési hatósági feladatai)
Figyelemfelhívás természetvédelmi tárgyú határidős feladat végrehajtása kapcsán
Tájékoztató a 2011-es népszámlálás előkészítéséről

Kapcsolódó link: