Akinek nem sikerült elég pontot szereznie a tavaszi érettségi időszakban, az most javíthat, esetleg több pontot érő, szintemelő vizsgát tehet. A 2022/2023. tanév október-november hónapjában esedékes közép- és emelt szintű érettségi vizsgákra 2022. szeptember 5. napjáig lehet jelentkezni.

 

A vizsgázó az Oktatási Hivatal honlapjáról elérhető érettségi elektronikus jelentkezési felületen (netesjellap), e-papír szolgáltatással, postai úton tértivevényes küldeményben vagy személyesen jelentkezhet érettségi vizsgára a kormányhivatalban.

 

A jelentkezésre 2022. augusztus 23. napját követően van mód, a jelentkezés végső határideje: 2022. szeptember 5.

 

A jelentkezéssel kapcsolatos részletes információk elérhetők az Oktatási Hivatal honlapján (https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/2022oszi_vizsgaidoszak). A www.oktatas.hu felületen megtalálhatók továbbá az érettségi vizsgatárgyak nyilvános anyagai, a vizsgakövetelmények, a vizsgaleírások, és a vizsgákra való jelentkezési lap is (a rendszer megnyitását követően).

 

A jelentkezés a jelentkezési lap kitöltésével, és az alábbi - választható - módon történő benyújtásával lehetséges.

 

I. Amennyiben rendelkezik Ügyfélkapuval, jelentkezését az „e-papír” szolgáltatás útján nyújthatja be a kormányhivatalhoz, a https://epapir.gov.hu oldalon keresztül. Ez esetben a „kormányhivatali ügyek” témacsoportot, illetve a „közoktatási feladatok” ügytípust kell kiválasztani a legördülő menüből. Kérjük, hogy a tárgy rovatban a „jelentkezés érettségi vizsgára” kifejezést szíveskedjen feltüntetni (a jelentkezés elküldésének végső határideje 2022. szeptember 5. 24:00 óra).

II. Érettségi Elektronikus Jelentkezési felületen keresztül szintén ügyfélkapuval rendelkező ügyfeleink nyújthatják be jelentkezésüket a netes jelentkezési űrlap kitöltésével és beküldésével (a jelentkezés elküldésének végső határideje 2022. szeptember 5. 24:00 óra).

III. Postai úton történő jelentkezés esetén a dokumentumokat kérjük, a következő címre postázni szíveskedjen: Baranya Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Hatósági Felügyeleti, Oktatási és Perképviseleti Osztálya 7621 Pécs Megye u. 19. (a jelentkezés postára adásának végső dátuma 2022. szeptember 5. 24:00 óra)

 

A jelentkezés elektronikus és postai úton való beküldéséhez a következő dokumentumok szükségesek:

· Az Oktatási Hivatal honlapján kitöltött, kinyomtatott és kék tollal aláírt jelentkezési lap

· Érettségi bizonyítvány, tanúsítvány(ok) (ha van) olvasható fényképe, másolata,

· Eredeti törzslapkivonat (mindenképpen postázva, ha van),

· Középiskolai bizonyítvány azon oldalának másolata, amely igazolja a középiskolai tanulmányok befejezését, ill. hogy a jelentkező érettségi vizsgát tehet,

· Esetleges mentességet igazoló dokumentum (szakértői vélemény),

· A vizsgadíj befizetését igazoló banki bizonylat

Banki átutaláshoz szükséges adatok:

· az átutalás közlemény rovatába be kell írni egy 20-as számot, majd egy szóközt kihagyva a jelentkezési lap tetején található, 15 számjegyből álló egyedi érettségi iktatószámot

· Jogosult neve: Oktatási Hivatal

· Számlaszám: Magyar Államkincstár 10032000-00282637-00000000.

Figyelem! Csak az átutalás megtörténtét tanúsító dokumentumot áll módunkban elfogadni!

 

IV. Személyesen érettségi vizsgára a Baranya Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Hatósági Felügyeleti, Oktatási és Perképviseleti Osztályán tud jelentkezni (7621 Pécs Megye u. 19.) munkanapokon: hétfőtől csütörtökig, 8-16 óráig, pénteken 8-13 óráig.

 

Személyes jelentkezésre a kijelölt intézményekben is van mód, azonban a tanulói jogviszonnyal nem rendelkezők jelentkezését az intézmények nem kötelesek fogadni.

 

Személyes jelentkezés esetén kérem, hozza magával a következő eredeti dokumentumokat:

· Személyazonosságot igazoló okiratok (személyi igazolvány, lakcímkártya, honosítási okirat vagy útlevél)

· Érettségi bizonyítvány, tanúsítvány(ok), eredeti törzslapkivonat (ha van)

· Középiskolai bizonyítvány

· Esetleges mentességet igazoló dokumentum (szakértői vélemény)

 

A vizsgadíj befizetése ebben az esetben történhet csekken, valamint átutalással. Szükség esetén a kormányhivatal sárga csekket biztosít, amit a postán tud befizetni. Amennyiben lehetősége van a helyszínen mobil applikáción keresztül banki átutalást kezdeményezni, valamint a bizonylatot e-mail-ben megküldeni, ebben a formában is teljesíthető a befizetés.

 

A vizsgázónak - vizsgatárgyanként - a középszintű érettségi vizsgáért az adott évre érvényes kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) 15 %-ának megfelelő (30.000 Ft), az emelt szintű érettségi vizsgáért az adott évre érvényes kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) 25 %-ának megfelelő, ezer forintra kerekített összeget (50.000 Ft) kell fizetnie az Oktatási Hivatal számára.

 

A térítésmentes vizsgajelentkezés feltételeiről az Oktatási Hivatal honlapján tájékozódhat.

A jelenlegi egészségügyi helyzetre tekintettel kérjük, hogy az elektronikus, illetve a postai úton történő jelentkezést részesítse előnyben!

 

Tájékoztatjuk a tisztelt jelentkezőket, hogy nagykorú vizsgázó nevében szülő/hozzátartozó csak meghatalmazással járhat el a jelentkezési eljárásban. Megértésüket köszönjük!

Ügyintézők és elérhetőségeik:

Dr. Halmosné Czigelédi Judit 06-72/795-805 e-mail cím: czigeledi.judit@baranya.gov.hu

Dr. Zakál Andrea 06-72/795-801 e-mail cím: zakal.andrea@baranya.gov.hu

Hatósági Főosztály Hatósági Felügyeleti, Oktatási és Perképviseleti Osztály 06-72/795-823 e-mail cím: hatosag@baranya.gov.hu

 

Az érettségi vizsgához sikeres felkészülést kívánunk!