A Királyegyházán megépített cementgyár ünnepélyes avatását 2011. szeptember 15-én tartották. Az avató ünnepségen részt vett Becsey Zsolt (a fotón középen), a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára. A BAMKH Közlekedési Felügyelőségét Dr. Kollár Ferenc szakigazgatási szerv vezető, és helyettese, Gida Attila, az Útügyi Osztály vezetője képviselte.

Az ünnepélyes átadáson elhangzott, hogy Európában 30 éve nem épült új cementgyár. A most elkészült gyár Közép-Európa legnagyobb és legkorszerűbb cementgyára, amely 130 dolgozót foglalkoztat.

A cement gyártásához szükséges alapanyagot a Bükkösdi Kőbánya legalább 40 évig biztosítja. A Bükkösdön kitermelt mészkő beszállítása szinte kizárólag vasúton történik. Erre a célra mind a kőbányához, mind a cementgyárhoz új vasúti iparvágányok épültek.

A kész árut (cement, klinker) vasúton és közúton szállítják ki. A közúti teherszállítás a környezetvédelmi engedélynek megfelelően Szentlőrinc elkerülésével, a beruházó által kialakított közforgalom elől elzárt magánúton történik.

A cementgyár jelenleg próbaüzemben működik. A használatbavételi eljárás folyamatban van. A használatbavételi engedélyt a próbaüzem befejezéséig kell beszereznie a beruházónak. A Közlekedési Felügyelőség a használatbavételi eljárásban szakhatóságként működik közre. A szakhatósági állásfoglalást a Magyar Közút Nonprofit Kht. közútkezelői hozzájárulását követően fogja megadni.

A közúti forgalom a gyárat az 5805. j. Szentlőrinc-Nagycsány összekötő úthoz kiépített útcsatlakozáson keresztül tudja megközelíteni, mivel az eredetileg a gyár átadásáig megépíteni tervezett szenlőrinci elkerülő út nem épült meg.