A tavaszi érettségi vizsgaidőszakban a Baranya Vármyegyei Kormányhivatal érettségi vizsgát szervez azon vizsgázók részére, akik nem rendelkeznek középiskolai tanulói jogviszonnyal, illetve az érettségi bizonyítvány megszerzését követően olyan középfokú intézményben tanulnak, amely nem szervez érettségi vizsgát. A jelentkezéseket a kormányhivatal 2023. február 15-ig várja.

A vizsgázó az Oktatási Hivatal honlapjáról elérhető elektronikus jelentkezési felületen (netesjellap), e-papír szolgáltatással, postai úton tértivevényes küldeményben vagy személyesen is jelentkezhet érettségi vizsgára a kormányhivatalban. Az idei évben 2023. január 23. és február 15. között van mód a jelentkezésre.

A részletes információk az Oktatási Hivatal honlapján érhetők el, ahol megtalálhatók az érettségi vizsgatárgyak nyilvános anyagai, a vizsgakövetelmények, a vizsgaleírások és a jelentkezési lap is.

A jelentkezés a jelentkezési lap kitöltésével, illetve az alábbi módokon történő benyújtásával lehetséges.

· Amennyiben rendelkezik ügyfélkapuval, jelentkezését „e-papír” szolgáltatás útján nyújthatja be a kormányhivatalhoz, a https://epapir.gov.hu oldalon keresztül. Ez esetben a „kormányhivatali ügyek” témacsoportot, illetve a „közoktatási feladatok” ügytípust kell kiválasztani a legördülő menüből. Kérjük, hogy a tárgy rovatban a „jelentkezés érettségi vizsgára” kifejezést szíveskedjen feltüntetni. A jelentkezés elküldésének végső határideje 2023. február 15. 24.00 óra.

· Érettségi Elektronikus Jelentkezési felületen keresztül szintén ügyfélkapuval rendelkező ügyfeleink nyújthatják be jelentkezésüket a netes jelentkezési űrlap kitöltésével és beküldésével. A jelentkezés elküldésének végső határideje 2023. február 15. 24.00 óra.

· Postai úton történő jelentkezés esetén a dokumentumokat kérjük, a következő címre postázni: Baranya Vármegyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Hatósági Felügyeleti, Oktatási és Perképviseleti Osztálya – 7623 Pécs, József A.  u. 10/B.
A jelentkezés postára adásának végső dátuma 2023. február 15. 24.00 óra.

A gyorsabb ügyintézésre tekintettel kérjük, hogy az elektronikus, illetve a postai úton történő jelentkezést részesítse előnyben.

A jelentkezés elektronikus és postai úton való beküldéséhez a következő dokumentumok szükségesek:
· Az Oktatási Hivatal honlapján kitöltött, kinyomtatott és kék tollal aláírt jelentkezési lap
· Érettségi bizonyítvány, tanúsítvány(ok) (ha van) olvasható fényképe, másolata,
· Eredeti törzslapkivonat (mindenképpen postázva, ha van),
· Középiskolai bizonyítvány azon oldalának másolata, amely igazolja a középiskolai tanulmányok befejezését, ill. hogy a jelentkező érettségi vizsgát tehet,
· Esetleges mentességet igazoló dokumentum (szakértői vélemény),
· A vizsgadíj befizetését igazoló banki bizonylat, melyen jól olvasható a befizető indító számlaszáma.

Banki átutaláshoz szükséges adatok:
· Az átutalás közlemény rovatába be kell írni egy 20-as számot, majd egy szóközt kihagyva a jelentkezési lap tetején található, 15 számjegyből álló egyedi érettségi iktatószámot
· Jogosult neve: Oktatási Hivatal
· Számlaszám: Magyar Államkincstár 10032000-00282637-00000000.
Figyelem! Csak az átutalás megtörténtét tanúsító dokumentumot áll módunkban elfogadni!

Személyesen érettségi vizsgára a Baranya Vármegyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Hatósági Felügyeleti, Oktatási és Perképviseleti Osztályán lehet jelentkezni (7623 Pécs József A. u. 10/B.), munkanapokon: hétfőtől csütörtökig 8.00 és 11:30, valamint 12.30 és 15.30 óra között, pénteken 8.00 és 13.00 óra között.

Személyes jelentkezésre a kijelölt intézményekben is van mód, azonban a tanulói jogviszonnyal nem rendelkezők jelentkezését az intézmények nem kötelesek fogadni.

Személyes jelentkezés esetén hozza magával a következő eredeti dokumentumokat:
· Személyazonosságot igazoló okiratok (személyi igazolvány, lakcímkártya, honosítási okirat vagy útlevél)
· Érettségi bizonyítvány, tanúsítvány(ok), eredeti törzslapkivonat (ha van)
· Középiskolai bizonyítvány
· Esetleges mentességet igazoló dokumentum (szakértői vélemény)

A vizsgadíj befizetése ebben az esetben történhet csekken, valamint átutalással. Szükség esetén a kormányhivatal sárga csekket biztosít, amelyet a postán lehet befizetni. Amennyiben a vizsgázónak lehetősége van a helyszínen mobil applikáción keresztül banki átutalást kezdeményezni, valamint a bizonylatot e-mail-ben megküldeni, ebben a formában is teljesíthető a befizetés.

A vizsgázónak – vizsgatárgyanként – a középszintű érettségi vizsgáért az adott évre érvényes kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) 15 százalékának megfelelő (35.000 forint), az emelt szintű érettségi vizsgáért az adott évre érvényes kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) 25 százalékának megfelelő (58.000 forint), ezer forintra kerekített összeget kell fizetnie az Oktatási Hivatal számára.
A térítésmentes vizsgajelentkezés feltételeiről az Oktatási Hivatal honlapján tájékozódhat.

Tájékoztatjuk a tisztelt jelentkezőket, hogy nagykorú vizsgázó nevében szülő/hozzátartozó csak meghatalmazással járhat el a jelentkezési eljárásban.

Ügyintézők és elérhetőségeik:
· Dr. Halmosné Czigelédi Judit, 06-72/795-805, e-mail cím: czigeledi.judit@baranya.gov.hu
· Dr. Zakál Andrea 06-72/795-801,  e-mail cím: zakal.andrea@baranya.gov.hu
· Hatósági Főosztály Hatósági Felügyeleti, Oktatási és Perképviseleti Osztály 06-72/795-823, e-mail cím: hatosag@baranya.gov.hu

Az érettségi vizsgához sikeres felkészülést kívánunk!