Az állami foglalkoztatási szerv által indított munkaerőpiaci program keretében azok igényelhetnek támogatást vállalkozóvá válásukhoz, akik a kérelem benyújtásakor legalább egy hónapja álláskeresőként nyilvántartottak.

A támogatás további feltétele az állami foglalkoztatási szerv által nyújtott egy hónapos szolgáltatás keretében megvalósuló, a vállalkozási kompetenciák elsajátítását segítő képzés sikeresen elvégzése, valamint az indítani kívánt vállalkozás hatékonyságát, működését bemutató üzleti terv készítése is.

Az egy hónapos szolgáltatást sikeresen elvégző résztvevők kérelmet nyújthatnak be a 2 millió forintos tőkejuttatás-támogatás igénybevételére, illetve a hat havi kötelező legkisebb minimálbér összegéig terjedő vállalkozóvá válást elősegítő támogatásra.

Jelentkezni a kapcsolódó anyagok közül letölthető jelentkezési lap kitöltésével és beküldésével lehet 2022. szeptember 25. napjáig. A programmal kapcsolatos részletes információk a Hirdetményben találhatók. További tájékoztatás a Baranya Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztályán kérhető a (72) 896-009-es és a (72) 896-033-as telefonszámokon.