Baranya vármegyében idén tavasszal 41 vizsgahelyszínen összesen 3649 érettségiző fog számot adni tudásáról. A pénteken kezdődő vizsgaidőszakban középszinten 79 vizsgatárgyból 11 469, emelt szinten pedig 42 vizsgatárgyból 2 070 vizsgajelentkezésre került sor.

Az idei érettségi vizsgaidőszak 2023. május 5-én, pénteken nemzetiségi nyelv és irodalom írásbeli vizsgával kezdődik. Május 8-án, hétfőn magyar nyelv és irodalom tárgyból a megyében 2 475 fő középszinten, 87 tanuló pedig emelt szinten teszi próbára tudását. Május 9-én matematikával folytatódik a vizsgaidőszak, amelyből középszinten 2 596, emelt szinten 114 diák vizsgázik majd. Május 10-én a történelem vizsga következik, ahol – a jelentkezések alapján – középszinten 2 419, míg emelt szinten 153 fiatal ad számot tudásáról.

Május 11-én az angol, május 12-én pedig a német nyelv írásbeli vizsgarészekkel folytatódnak az idei vizsgák. Az idegen nyelvi vizsgák közül a legtöbben az angol nyelvet választották, de Baranyában lesz orosz és latin nyelvből is vizsga.

Földrajz, matematika tárgyakból néhányan arra is vállalkoztak, hogy idegen – pl. angol, német – nyelven teszik le az emelt szintű vizsgákat. Középszinten – különösen a kétnyelvű vagy speciális idegen nyelvi osztályok tanulóinak körében –sok a szaktárgyi idegen nyelvű vizsga is. Érdekességnek számít, hogy egy-egy vizsgázó táncos, képző- és iparművészeti, közúti és légi közlekedési, mezőgazdasági és erdészeti gépésztechnikai vagy klasszikus zenész ismeretekből is érettségit tesz majd.

Az utolsó írásbeli vizsganap május 26-án lesz, ezt követően az érettségi vizsgaidőszak a szóbeli vizsgákkal folytatódik. Az emelt szintű szóbeli vizsgaidőszak június 7-től 14-ig, míg a középszintű szóbeli vizsgaidőszak június 19-től 30-áig tart.

Az emelt szintű érettségi vizsgák előkészítését idén is a Baranya Vármegyei Kormányhivatal Hatósági Főosztálya végzi, amely – a vizsgázók számát és a vizsgatárgyak eloszlását figyelembe véve – idén is kilenc pécsi középiskolát kért fel emelt szintű vizsgahelyszínként a szervezésében való közreműködésre.