A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Állami Főépítésze összevont főépítészi vizsgát tart a Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Állami Főépítészével és a Tolna Megyei Kormányhivatal Állami Főépítészével 2020. 11. 24. napján Kecskeméten.

A főépítészi vizsgára az eljárásrend 3. sz. és 7. sz. függelékének, valamint a végzettséget igazoló oklevél másolatának benyújtásával lehet jelentkezni a foepitesz@bacs.gov.hu címen 2020. 09. 30. napjáig.

Törzslap vizsgára jelentkezéshez

Kérelem főépítészi vizsga alóli mentességre

Eljárásrend