Felhívjuk a mezőgazdasági termelők figyelmét, hogy az alkalmazott növényvédő technológiák, illetve szerek felhasználása során fokozott figyelmet kell fordítani a házi méhek, a vadon élő beporzók, valamint az egyéb hasznos ízeltlábú szervezetek védelmére.

Kérjük a gazdálkodókat, hogy a permetezések megtervezésénél és végrehajtásánál maradéktalanul tartsák be a növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010. (IV.23.) FVM rendelet 15.§-ában foglaltakat. Az említett jogszabály a méhkaptárak elhelyezésével, valamint a vélelmezetten növényvédő szer eredetű méhelhullás bejelentésével kapcsolatosan a méhészekre vonatkozóan is rendelkezik.

Virágzó vagy méhek által egyéb szempontból látogatott kultúrát a beporzókra kifejezetten veszélyes készítménnyel kezelni szigorúan tilos! Ez azokban az esetekben is érvényes, ha a permetezendő területen az adott növény nem, viszont a gyomok virágoznak, illetve a közelben mézelő növények (pl. akác) találhatók, vagy a méhek egyéb okból látogatják a térséget.

Természetesen a virágzási időszakban is van megoldás a kártevők elpusztítására, ennek lehetséges megoldása a beporzókra mérsékelten kockázatos növényvédő szerek méhkímélő technológiában való alkalmazása. Ez azt jelenti, hogy a permetezéseket csillagászati napnyugtát egy órával megelőzően lehet elkezdeni és 23 óráig be kell fejezni. Természetesen mindez csak akkor lehetséges, ha az alkalmazott készítmény engedélyokirata tartalmazza az adott kultúrában a méhkímélő technológia alkalmazásának lehetőségét.

A növények megvédésének további lehetősége a méhekre nem jelölésköteles szerek használata. Ezek a készítmények fényes nappal a méhek aktív repülésének idején is alkalmazhatók. Amennyiben a gazdaság mérete és az időjárási helyzet lehetővé teszi ajánlott a reggeli és az esti kezelés végrehajtása ezekkel a készítményekkel is. A méhészek megfigyelései szerint a legártatlanabbnak látszó megoldások esetén is bekövetkezhetnek méhmérgezések, ha a gazdálkodó 25oC feletti hőmérsékleti viszonyok mellett alkalmaz növényvédő szert. A méhekre nem jelölésköteles készítmények permetezésének megtervezésekor ügyelni kell arra, hogy az acetamiprid és a tiakloprid hatóanyagok tebukonazollal történő kombinálása esetén szintén az előbb említett méhkímélő technológia szabályai szerint kell eljárni.

A növényvédő szerrel végzett munka következményeként vélelmezett méhelhullást a méhész az észlelést követően haladéktalanul köteles bejelenteni az elhullás helye szerint illetékes megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi hatóságához.

A méhészek kötelezettsége az önkormányzat jegyzője felé bejelenteni a méhkaptárak elhelyezését az adott településen. Amennyiben a méhész nem saját földterületén helyezi el a kaptárait, mellékelnie kell a terület tulajdonosának lerakáshoz való hozzájárulását is.

Kérünk minden gazdálkodót és méhészt, hogy fokozottan figyeljenek a szabályok betartására!