Döntött a kormány a kisiskolák újraindításához szükséges támogatásról, ezért a központi költségvetés terhére 300 millió forintot biztosít a kistelepüléseken lévő iskolák 2011/2012-es tanévben történő újraindításához. Közlemény.

Az elmúlt nyolc év alatt az MSZP-SZDSZ felelőtlen, jövőt felélő kormányzásának 163 kisiskola esett áldozatául. Tudományosan bizonyított tény, hogy az iskolájától megfosztott település sorvadásnak indul, elnéptelenedik.

A Nemzeti Erőforrás Minisztérium Oktatásért Felelős Államtitkárságának álláspontja szerint a kistelepüléseken az iskola több mint oktatási intézmény: szellemi-kulturális centrum, közösségi tér és a falu jövőjének záloga.

Az idei költségvetés 300 millió forintot biztosított a kistelepüléseken levő iskolák 2011/2012-es tanévben történő újraindítására. Az összeg egy átfogó támogatási rendszer első eleme, amelynek célja, hogy megteremtse a kisiskolák feltámadásához szükséges feltételeket, ily módon javítson az aprófalvakban élők helyzetén, hozzájáruljon az alacsony lélekszámú települések lakosságmegtartó erejének növeléséhez.

A támogatásra pályázat útján azok az önkormányzatok, intézményi társulások és többcélú kistérségi társulások jogosultak, amelyek vállalják, hogy meglevő iskolaépületükben a 2011/2012. tanévtől tagintézményként újraindítják a nappali tagozatos általános iskolai oktatást az 1-4. évfolyamon, vagy önállóan újra szervezik a teljes 8 évfolyamot.

A támogatás elnyerésének feltétele, hogy a település lélekszáma ne haladja meg a 3000 főt, ne működjön másik általános iskola, és az érintett szülők írásban igényeljék, hogy az önkormányzat legalább az alsó tagozatos diákok tanítását helyben biztosítsa.

Nem jogosult támogatásra az a pályázó, amely az általános iskolai feladatellátásról nem állami, nem helyi önkormányzati intézményfenntartóval kötött közoktatási megállapodást, és ezt a 2011/2012-es tanévben is így tervezi. Akkor sem, ha köztartozása áll fenn, vagy csőd-, felszámolási eljárás alatt áll, vagy nem rendelkezik közoktatási esélyegyenlőségi intézkedési tervvel.

A vissza nem térítendő támogatás pályázónként legfeljebb 30 millió forint lehet, amelyet az iskolaépület felújítására, a működtetés személyi és dologi feltételeinek biztosítására, valamint az oktatáshoz szükséges taneszközök beszerzésére lehet fordítani.

A pályázat benyújtásának határideje: 2011.április 18. A támogatás odaítéléséről az oktatásért felelős államtitkár legkésőbb május 13-ig döntést hoz, ezt követően június 15-ig a támogatási szerződés megkötésére kerül sor, amely alapján atámogatás első részletét a Magyar Államkincstár június 30-ig, második részletét augusztus 31-ig folyósítja.

A pályázati felhívást mellékelten csatoltuk, továbbá a Dokumentumokban is megtalálható a pályázatok között.