Közelednek az ünnepek, még néhány hét, és ismét magunk mögött hagyunk egy esztendőt. Az adventi időszak és az év vége mindig a számvetés időszaka, ezért úgy gondoltam úgy a helyes, ha én is megosztok néhány gondolatot honlapunk olvasóival.

2011. hivatalunk számára munkával teli, dolgos év volt. Január 1-én felálltak a kormányhivatalok, egy új területi közigazgatás alapintézményeiként. Számomra is új feladatokat és új kihívásokat tartogatott, hogy a Miniszterelnök Úr megbízott a Zala Megyei Kormányhivatal vezetésével. Az elmúlt időszakban véghezvitt szervezési, gazdálkodási és szabályozási egyszerűsítéseknek, a szakigazgatási szervek kormányhivatalba integrálásának köszönhetően optimálisabban és gazdaságosabban működhet a területi közigazgatás.

A munka azonban nem fejeződött be, újabb komoly feladatok előtt állunk, a megyei intézmények átvétele, megyei önkormányzatok konszolidációja egy újabb nagy lépés lesz abba az irányba, hogy hatékonyabbá tegyük az államigazgatást.

Az év elején induló kormányablakokban elintézhető ügykörök folyamatosan bővülnek. A hivatal felállásakor 29 ügykörrel indult, majd ez a szám 31-re, később 64-re emelkedett. A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium folyamatosan vizsgálja a további bővítés lehetőségét. A két zalai kormányablak már túl van 16 ezer sikeres ügyintézésen.

A foglalkoztatás kérdése olyan terület, amely szinte kivétel nélkül igen komolyan érint minden önkormányzatot. A kormányhivatalnak ugyan nem alapfeladata a munkahelyteremtés, azonban a mai világban nélkülözhetetlen, hogy egy területi államigazgatási szerv annak szakmai támogatását is felvállalja. Az ügyek soron kívüli kezelésével igyekszünk a lehető legegyszerűbb megoldásokat kínálni a beruházóknak. A kormány a Start közmunkaprogram útján von be nagyobb tömeget újra a munka világába, hiszen az országnak nagy szüksége van arra, hogy minél többen dolgozzanak.

Célunk a már sokszor emlegetett jó állam, amelynek két kritériuma van: legyen versenyképes, és szolgálja az állampolgárokat. Tiszteljük meg azzal az adófizető polgárt, hogy hatékony teljesítményre késztetjük az államigazgatást, hiszen csak ha a legmagasabb szinten teljesít, akkor látja el azokat a feladatokat, amelyek egyébként nélkülözhetetlenné teszik. Ambrogio Lorenzetti közel nyolcszáz esztendeje a sienai városháza tanácstermének falára felfestette a jó kormányzás allegóriáját. „Stabilitás, biztonság, béke, harmónia” – alapvető fontosságúak is, mert ezek a gazdasági növekedés, a gyarapodás és a jólét alapjai.

E célok megvalósításához kérjük és elvárjuk az önkormányzatok és a jegyzők együttműködését.

Az új önkormányzati törvény pontosabban, differenciáltabban határozza majd meg mind az önkormányzatok, mind pedig az állam feladatait. Az önkormányzatok szabadságát is meghagyja, ugyanakkor kötöttebb, átláthatóbb rendszert valósít meg az új tervezet. A Kormány fontosnak tartja az önkormányzatiság elvét, ezért a tervezetnek ez az alappillére, valamint igazodik a nemzetközi és a hazai hagyományokhoz is.

Gondolataim zárásaként kérem engedjék meg, hogy minden Kedves Olvasónknak Áldott Karácsonyt és Békés, Boldog Új Esztendőt kívánok Szilágyi Domokos, erdélyi költő alábbi soraival:

„…ne a hóban, csillagokban,
Ne ünnepi foszlós kalácson,
Ne díszített fákon, hanem

A szívekben legyen Karácsony”

Zalaegerszeg, 2011. december 14.

Tisztelettel:
Rigó Csaba
kormánymegbízott