„Idén tovább erősödhetnek a magyar családok, a gazdaságfejlesztés és a nemzeti kultúra, oktatás erősítése mellett ez a kormány egyik kiemelt célkitűzése 2019-re.” Minderről dr. Sifter Rózsa kormánymegbízott beszélt, hangsúlyozva: a magyar családokat a gyermek fogantatásától kezdődően egészen a foglalkoztatásig segíti a bővülő családtámogatási rendszer.

- A család 2010 óta az egyik legfontosabb nemzeti értéke a kormányzatnak, amely arra törekszik, hogy a magyar családok folyamatos támogatásokat, védelmet kapjanak - bocsátotta előre a kormánymegbízott. - Azóta minden esztendőben emelkedett a családtámogatások mértéke, és évről évre biztonságosabbá vált a családok helyzete.

2019-ben - 2010-hez képest - duplájára nőtt a családok támogatására fordított összeg, ami így meghaladja a 2000 milliárd forintot. Az ellátások Zala megyében jelenleg több mint 40 ezer főt érintenek, hangsúlyozza dr. Sifter Rózsa, kiemelve: az ellátási formák köre idén egy új tétellel bővült. Január 1-jétől ugyanis bevezették a gyermekek otthongondozási díját (GYOD), amit februártól folyósítanak.

- Az önmagát ellátni képtelen, tartósan beteg gyermeküket otthon ápoló szülők havonta bruttó százezer forintra lesznek jogosultak. Ez az összeg később nőni fog, 2022-re eléri a minimálbért. Az ellátás a gyermek életkorától függetlenül folyósítható - tájékoztat a kormánymegbízott. - A GYOD-ra az a vérszerinti vagy örökbefogadó szülő jogosult, aki súlyos fogyatékosságából eredően önellátásra képtelen vérszerinti, illetve örökbefogadott gyermekéről, vagy tartós betegségéből eredően önellátásra képtelen gyermekéről gondoskodik.

A jogosultság a gyermek életkorától függetlenül megállapítható, kizárólag a szülő-gyermek viszony releváns. Egyéb hozzátartozó csak a szülő halála esetén válhat jogosulttá az ellátásra, illetve akkor, ha a szülő egészségi állapotából adódóan nem tudja gyermeke ápolását tovább ellátni, a szülő szülői felügyeleti joga szünetel, vagy a bíróság megszünteti. A GYOD-ra való jogosultság időtartama - az ápolás díjhoz hasonlóan - nyugellátásra és egészségügyi szolgáltatás igénybevételére jogosít.

Az igényléshez szükséges nyomtatványok elérhetőek a kormany.hu és a csaladitudakozo.kormany.hu honlapon, a Zala Megyei Kormányhivatal honlapján (kormanyhivatal.hu/hu/zala), valamint a kormányablakokban.

A GYOD-ot a kérelem benyújtásának napjától állapítják meg a jogosultsági feltételek fennállása esetén. Azoknak pedig, akik 2018. december 31-én a gyermekükre való tekintettel ápolási díjra voltak jogosultak, az illetékes járási hivatal 2019. január 1. napjára visszamenőleg hivatalból megállapítja a GYOD-ra való jogosultságot.

- Akik nem a gyermeküket, hanem más hozzátartozójukat ápolják, azoknak a támogatása az idei évtől 15 százalékkal emelkedik - hívja fel a figyelmet dr. Sifter Rózsa. - Az alapösszegű ápolási díj összege 32.600 forint helyett január 1-jétől bruttó 37.490 forint lesz, az emelt összegű ápolási díj 48.900-ról bruttó 56.400 forintra nő, a kiemelt összegű ápolási díj pedig 58.680 forintról bruttó 67.485 forintra emelkedik.

Természetesen az eddigi ellátástípusok ezután is elérhetőek a jogosultak számára, szögezi le a kormánymegbízott. Továbbra is igényelhető a családi pótlék, a gyermekgondozást segítő ellátás és a gyermeknevelési támogatás, valamint a gyermek születése után az egyszeri anyasági támogatás. Az ellátások összegében történt változás szerint 2019. január 1-jétől a családból, a szülő háztartásából ideiglenesen, vagy a gyámhatóság engedélye alapján elkerülő, és tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermekre tekintettel a korábbi 14.800 forintról 23.300,- illetve 25.900 forintra emelkedett az ellátás összege.

- Az otthonteremtési program is minden eddiginél több támogatást kap - folytatja dr. Sifter Rózsa. - A kormány a lakáscélú állami támogatások körét (CSOK) a gyermekszületés ösztönzése, a családok támogatása érdekében folyamatosan bővíti. Az új rendelkezések értelmében az állami támogatás mellé felvehető kamattámogatott hitel összege a három- vagy többgyermekes családok esetében 15 millió forintra emelkedett. Pozitív változás továbbá, hogy míg korábban csak a három- vagy többgyermekesek, 2018. december 1-jétől a kétgyermekes családok is igénybe vehetik a 10 millió forintos kamattámogatott hitelt az állami támogatás mellé. 2019-ben továbbra is elérhető a három- vagy többgyermekes családok lakáscélú jelzáloghitel-tartozásainak csökkentéséről szóló kormányrendelet alapján igényelhető támogatás. Ezt mintegy 90 család kérte Zalában 2018-ban.

- Azon biztosítottak, akik gyermeket vállalnak, az egészségbiztosítás keretében a gyermekszületéshez kapcsolódóan csecsemőgondozási díjat (CSED), majd ennek lejártát követően gyermekgondozási díjat (GYED) kaphatnak. Ez az ellátási forma Zala megyében mintegy 1000 családot érint jelenleg - folytatja a kormánymegbízott, hangsúlyozva: január 1-től a minimálbér emelkedésének köszönhetően emelkedett a gyed, valamint a felsőoktatási intézmény nappali tagozatos hallgatói által igénybe vehető diplomás GYED összege is. Az ellátásokat az érintettek a gyermek 2 éves koráig vehetik igénybe. A GYED maximális összege idén eléri a bruttó 208.600 forintot, míg a felsőoktatási intézmény nappali tagozatos hallgatói által igénybe vehető diplomás GYED az alapképzésben résztvevő hallgatóknál 104.300 forintra, a mesterképzésben résztvevőknél 136.500 forintra nőtt. - Amennyiben a biztosított szülő a CSED és a GYED jogosultságához szükséges 365 nap biztosítási idővel nem rendelkezik, méltányossági kérelmet nyújthat be a Zala Megyei Kormányhivatal illetékes szervezeti egységéhez- mondja dr. Sifter Rózsa.

A munkáltató által igénybe vehető szociális hozzájárulási adókedvezmény tekintetében változás, hogy a jogosultságra vonatkozó igazolást már nem az édesanyáknak kell kérelmezniük, hanem a munkáltató kéri a NAV-on keresztül. Az ellátást a három- vagy többgyermekes, családi pótlékra jogosult édesanyák után lehet igényelni. 2019. januártól havi 40.000 forintra emelkedett a kétgyermekesek családi adókedvezménye, a kedvezményt a várandósság 91. napjától már azok is igénybe vehetik, ahol érkezik a második gyermek.

- A magyar családok arra számíthatnak, hogy 2019 is a családbarát kormányzásról szól - fogalmaz dr. Sifter Rózsa. - A kormány a családokról szóló nemzeti konzultáció válaszainak kiértékelése után hozza meg további döntéseit a családok támogatásáról.