A lengyelországi Limanowa város önkormányzatának meghívására Harangozó Bertalan kormánymegbízott részt vett az 1914. november 28. - december 18. között lezajlott limanowai csata 104. évfordulója alkalmából tartott megemlékezésen.

A limanowai Jabloniec dombon, Muhr Ottmár huszárezredes mauzóleumánál tartott megemlékezésen és misén a Vas Megyei Kormányhivatal delegációja is lerótta kegyeletét.

Harangozó Bertalan kormánymegbízottat elkísérte útjára dr. Baán Mihály alezredes, a Vas Megyei Védelmi Titkárság titkára, dr. Bedécs Gyula történész, az Isonzó Baráti Kör elnöke és Németh László, a kormánymegbízotti kabinet munkatársa.

Az ünnepségen részt vett dr. Körmendy Adrienne, Magyarország krakkói főkonzulja, dr. Nedeczky Sándor konzul és Wladislaw Bieda, Limanowa polgármestere. Magyar részről jelen voltak a Soproni Huszár Hagyományőrző Egyesület és a Fehérvári Huszárok Egyesülete képviselői is.

A kegyeleti út mellett a kormánymegbízott közreműködött a dr. Bedécs Gyula történész által, az Országgyűlés elnökének támogatásával összeállított "Galíciai dombokon" és "Przemysl sáncain és Lemberg mezőin" című első világháborús kiadványok bemutatásában.

Dr. Baán Mihály és Harangozó Bertalan Muhr Ottmár mauzóleum kápolnájánál Fotó: Kabinet

Dr. Körmendy Adrienne főkonzul asszony részvételével több találkozót is tartottak. Az elsőre Limanowában, ahol a polgármester felajánlotta, hogy a helyi turisztikai hivatalon keresztül dr. Bedécs Gyula kiadványaival is segíteni fogja az ideérkező magyar zarándokok megemlékezését.

Przemysl városában a Vas Megyei Kormányhivatal delegációját előbb Wojciech Bakun polgármester, majd a Przemysli Nemzeti Múzeum igazgatója, Jan Jarosz fogadta. A találkozókon egyeztetés történt az első világháborús sírok, emlékhelyek ápolásáról, gondozásáról, illetve a vendéglátók is felajánlották, hogy a városba zarándokló magyarok rendelkezésére bocsátják dr. Bedécs Gyula kiadványait.

Az úton a Vas Megyei Kormányhivatal delegációja ellátogatott Zegocinába is, ahol a helyi temetőben elesett magyar katonák, köztük a Vas megyei ostffyasszonyfai Horváth István sírjánál a küldöttség imát mondott és mécsest gyújtott.

A zarándokúton készült képek a linkre kattintva megtekinthetők.