A Szombathelyi Járási Hivatal Hatósági Főosztály formanyomtatványai

Kormányablak Osztály

SZIG adatlap (egészségügyi állapota miatt személyes megjelenésre nem képes)

Jegyzőkönyv okmány, rendszám találásáról

Üzembentartói szerződés

Tulajdonjog átruházási szerződés

Kerékpárszállító eszközre kiadható szürke rendszám kérelme_1

Jegyzőkönyv eltűnésről, megrongálódásról, megsemmisülésről

Z betűjelű rendszám kérelem

Kérelem a személyi adat és lakcímnyilvántartásból történő adatszolgáltatás iránt

Közúti közlekedési nyilvántartásból történő adatszolgáltatás iránti kérelem

Szülői hozzájáruló nyilatkozat SZIG

E betűjelű rendszám kérelem_1

Forgalomból kivonás kérelme

Meghatalmazás

Kérelem regisztrációs matrica utángyártása iránt

Parkolási igazolvány iránti kérelem

Forgalomba visszahelyezés kérelme

Hatósági Osztály

Kérelem mozgáskolátozott személyek közlekedési kedvezményeinek igénybevételére

Ápolási díj - kiemelt csp orvosi igazolás

Aktív korúak ellátása

Hadigondozott-kérelem egyösszegűre

Ápolási díj - Kérelem

Gépjármű állapotlap

Eü.szolgáltatás

Nyilatkozat nem rendszeres jövedelemről

Kérelem hatósági bizonyítvány kiállítása ellátásról (IDJ, AKE, ÁPD, EÜ szolg)

Meghatalmazás minta

Időskorúak járadéka hivatalból

Közgyógyellátás kérelem

Nyilatkozat, lemondás fellebbezési jogról

Vagyonnyilatkozat

Hadigondozotti járadék kérelem külföldi állampolgároknak

Hadigondozotti járadék kérelem külföldön élő magyar álllampolgároknak

Hadigondozotti járadék kérelem magyar állampolgároknak

Ápolási díj - Háziorvosi igazolás

Ápolási díj - Igazolás intézményi ellátásról

Munkáltatói igazolás előző hónap nettó jövedelméről

Népegészségügyi Osztály

KÉRELEM hamvasztás 2017