A Szombathelyi Járási Hivatal Foglalkoztatási, Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály formanyomtatványai

FCSTBF Családtámogatási Osztály

Adatlap fizetési kedvezmény iránti kérelemhez

Adatlap fizetés könnyítéshez

Kérelem állam javára bejegyzett jelzálogjog,elidegenítési és terhelési tilalom átjegyzésérebejegyzésére (közvetlen átjegyzés)

Támogatás visszafizetése alóli mentesítési kérelem a támogatott ingatlan eladására tekintettel válás esetében

Kérelem (támogatási feltételeknek való megfelelés hatósági megállapítására) - panasz

Kérelem elidegenítési és terhelési tilalom törléséhez

Kérelem jelzálogjog törléséhez, határozott idő lejárta után

Bejelentő lap, bejelentés és támogatás visszafizetése alóli mentesítési kérelem a támogatott ingatlan Vht. szerinti árverésen kívüli eladásra tekintettel

Kérelem igazolás kiadására lakásépítési támogatást megelőlegező kölcsönszerződésre vonatkozóan

Kérelem jelzálogjog törléséhez, megelőlegező kölcsön kamattámogatása esetén

Kérelem jelzálogjog törléséhez, önkéntes visszafizetés esetében

Kérelem további jogok bejegyzéshez

Kérelem további tények (telekalakítás-, határrendezés) bejegyzéséhez

Bejelentés támogatott ingatlan lebontásáról

Bejelentő lap támogatott ingatlan használatának átengedéséről

Belentő lap támogatott ingatlanban létesített lakóhely elhagyásáról

Kérelem ingatlan tulajdoni viszonyainak változásához való hozzájáruláshoz

Bejelentő lap támogatott ingatlan lakáscéltól eltérő használatáról

Kérelem további jelzálogjog bejegyzéséhez

Kérelem társasház vagy szövetkezet alapításához

Bejelentés újabb lakóingatlan megszerzéséről, ráfordítási kötelezettség teljesítéséről

Bejelentés támogatott ingatlan elidegenítéséről

Személyes költségmentesség igénylésére kérelem

További jelzálogjog és egyéb jogok bejegyzése az ingatlan-nyilvántartásba a lakáscélú támogatással kapcs-ban a Magyar Állam javára fennálló jelzálog esetén

Fizetési kedvezmény engedélyezése lakástámogatási hatósági eljárásban

A lakáscélú állami támogatással érintett ingatlanok elidegenítésére,elhagyására, stb. vonatkozó bejelentési kötelezettségről

A lakáscélú támogatás biztosítékául az állam javára

A támogatott lakóingatlan árverésen kívüli eladása

A támogatott lakóingatlanból távozó házastárs tulajdonjogának az ingatlanban maradó volt házastárs általi megszerzése („magához váltás”)

A lakástámogatási feltételeknek való megfelelés hatósági megállapítása

Általános tudnivalók a lakáscélú állami támogatásokhoz kapcsolódó ügyintézésről

A lakáscélú állami támogatás visszafizetésének felfüggesztéséről, jelzálogjog másik ingatlanra való átjegyzéséről

A támogatott lakóingatlan felajánlása a Nemzeti Eszközkezelő Zrt.-nek (NET Zrt.-nek)

A fizetési könnyítéssel kapcsolatos eljárás általános szabályai

FCSTBF Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Osztály

Adatlap a kivételes rokkantsági ellátás igényléséhez

Tájékoztató az adatlaphoz