2018. december 12-én a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal szervezésében idén második alkalommal került megrendezésre a munkavédelmi és munkaügyi nyílt nap, melynek helyszíne a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.) volt.

A nyílt napot Dr. Gégény Zoltán, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Igazgatója nyitotta meg. Ezt követően Dr. Galambos Ildikó, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatalának hivatalvezetője mondott köszöntőt.
A nyílt nap első előadását Dr. Szabó Erika osztályvezető tartotta „Beszámoló a Munkavédelmi és Munkaügyi Ellenőrzési Osztály 2018. évi tapasztalatairól” címmel. Az előadás keretében ismertetésre kerültek a munkavédelmi és munkaügyi területen 2018. évben végzett ellenőrzések tapasztalatai, a feltárt munkaügyi és munkavédelmi szabálytalanságok, a munkabalesetek és a foglalkozási megbetegedések alakulása Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében az elmúlt években, továbbá az idén elrendelt cél és saját kezdeményező vizsgálatok, akcióellenőrzések eredményei.


Az előadások sorát Rinyu János munkaügyi szakügyintéző folytatta, „Az utazó munkavállalók munka- és pihenőideje, valamint a munkavégzés ellentételezése” címmel.  Az előadás során elhangzottak azok a leglényegesebb szabályok, melyek az utazó munkavállalók munka, vezetési és pihenőidejére, azok nyilvántartására vonatkoznak, továbbá példákkal illusztrálta a nemzetközi közúti szállításra alkalmazandó jogszabályi hátteret is. A témához kapcsolódóan felkértük a Nyíregyházi Járási Hivatal Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztályának Járműforgalmi Osztályát saját tapasztalataik bemutatására. Ennek keretében Sepely Tamás a Járműforgalmi Osztály osztályvezetője és Blazsán Sándor közlekedési hatósági közúti és telephelyi ellenőrzési szakügyintéző ismertették a részvevőkkel a legfontosabb rendelkezéseket kitérve a közúti közlekedési szolgáltatás végzésével kapcsolatos hatósági tapasztalataikra.

Munkavédelmi területen Czabai Balázs munkavédelmi szakügyintéző tartott előadást az „Induló és kezdő vállalkozások munkavédelmi alapismeretei” címmel. Előadásában bemutatta azokat az alapvető munkavédelmi ismereteket, amelyekkel egy induló vállalkozásnak feltétlen rendelkeznie kell a munkavállalók munkavédelmi szempontból szabályos foglalkoztatásához. Előadásában többek között érintette a munkabiztonsági szakemberek, valamint a foglalkozás-egészségügyi szolgálat feladatait. Kitért a kockázatértékelés elkészítésre, a munkavédelmi oktatás fontosságára.
A nyílt napon előadást tartott Mandrik István az Országos Munkavédelmi Bizottság Munkáltatói Oldal ügyvivője is, a „Munkavédelmi Bizottság aktuális feladatai – nemzeti fókuszpont feladatai” témakörében.
Tóth Róbert munkaegészségügyi szakember „Aki kapja marja”- kémiai biztonság vagy bizonytalanság a munkahelyeken címmel tartott előadást, melynek keretében a veszélyes anyagok azok helyes kezelése, gyártása, tárolása, szállítása, azoknak az emberi szervezetre a környezetre gyakorolt hatása, a munkahelyek kémiai biztonsága került áttekintésre.
A veszélyes anyagokkal kapcsolatos iparbiztonsági követelményekre vonatkozó saját tapasztalataik megosztására a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot kértük fel, a témáról Kovács Szabolcs tűzoltó alezredes beszélt a résztvevőknek, aki előadásában kitért üzemazonosítással (küszöbérték alatti, alsó, felső küszöbértékű üzem) kapcsolatos szabályokra, gyakorlati tapasztalatokra is.
Mivel a kémiai biztonság kapcsán a Nyíregyházi Járási Hivatal Hatósági Főosztályának Népegészségügyi Osztálya is rendelkezik hatáskörrel, a téma színesebbé tétele és minél több szakmai szempontból történő megvilágítása érdekében a Nyíregyházi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályának munkatársa Kutasi Rita Judit kémiai biztonsági szakügyintéző a veszélyes anyagok biztonsági adatlapjaira vonatkozó szabályokkal kapcsolatos tapasztalatait osztotta meg a hallgatósággal.
A nyílt napot Kocsis Sándor főosztályvezető zárta, beszédében hangsúlyozta e rendezvények fontosságát, célját, a munkáltatói és a hatósági oldal együttműködésének jelentőségét.
A nyílt napon lehetőséget biztosítottunk arra is, hogy a megjelent meghívottak a szakterületeket érintően kérdéseket tegyenek fel az erre kijelölt munkavédelmi és munkaügyi szakügyintézőnek, melyek tanácsadás keretében a vonatkozó jogszabályok és módszertani útmutatók alapján megválaszolásra kerültek.
A nyílt nap fogadtatása rendkívül pozitív volt, az elhangzott témák iránt a megjelentek nagy érdeklődést tanúsítottak, az előadókhoz és a helyszínen jelenlévő szakügyintézőkhöz számos kérdést tettek fel az elhangzottakkal kapcsolatban illetve más a szakterületeket érintő témában is.