A főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban Rendelet) szerint a Kormány a főépítészi teendők rendszerbe foglalásával, az állami és önkormányzati főépítészi jogosítványok és feladatkörök rendszerezésével, megerősítésével és kiegészítésével szabályozza a főépítészi tevékenységi kört.

A Rendelet állami főépítészi feladatként – egyebek mellett - az önkormányzati (megyei, települési, térségi) főépítészek munkájának szakmai segítését, összehangolását, működési feltételeik figyelemmel kísérését, valamint az egyes szakmai szempontok érvényesítését, továbbá vizsgáztatásuk lebonyolítását jelöli meg. E feladatkörre tekintettel a következőkről tájékoztatom az önkormányzati főépítészeket:

A főépítészi tevékenység szabályozása kitér a követendő alkalmazási és foglalkoztatási feltételekre is, melyek közül a települési - kivéve megyei jogú városi - főépítészi munkakör ellátható

  • köztisztviselőként vagy megbízási szerződés alapján,
  • a foglalkoztatási feltételek egységesek: alapfeltétel a meghatározott körű szakirányú felsőfokú végzettség, a szakmai gyakorlat, és – a mentességi szabályok figyelembe vételével – a főépítészi vizsga megléte, melynek hiányában kizárólag a foglalkoztatásra irányuló jogviszony kezdetétől számított hat hónapig látható el a feladatkör.

A főépítészi vizsga teljesítéséhez rendelkezésre állnak a vizsga tananyagát feldolgozó kérdéssorok, melyek a vizsgák alapját fogják képezni. Menetét „A főépítészi vizsga eljárásrendje” határozza meg, melyről a vizsgára jelentkezés után adható részletes tájékoztató. Az eljárásrend lehetővé teszi a két vagy több megyét érintő összevont önkormányzati főépítészi vizsga.

A vizsga tananyagával az eljárásrenddel, valamint a jelentkezés módjával kapcsolatban az érintett állami főépítészektől kérhető tájékoztatás és konzultáció.

Fentiek alapján 2020. évre összevont vizsgaidőpontot hirdetek meg, mely a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal állami főépítészével és a
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal állami főépítészével
közösen lesz szervezve

2020. augusztus 26. napján Nyíregyháza székhelyű lebonyolítással.

A vizsgára a főépítészi tevékenység helye vagy az állandó lakóhely szerint illetékes állami főépítésznél

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal állami főépítész:
e-mail cím: kiser.laszlo@borsod.gov.hu, levelezési cím: 3525 Miskolc, Csizmadia köz 1.
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal állami főépítész:
e-mail cím: allami.foepitesz@hajdu.gov.hu, levelezési cím: 4026 Debrecen, Darabos utca 9-11.
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal állami főépítész:
e-mail cím: allami.foepitesz@szabolcs.gov.hu, levelezési cím: 4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5.

benyújtott jelentkezési lappal kell jelentkezni.

Kérem, hogy a vizsgára történő jelentkezést, a vizsgaidőpontot legalább 30 nappal megelőzően, legkésőbb 2020. július 27. napjáig, jelezzék.