A kormány a hatékony, megbízható, polgár-barát és szolgáltató közigazgatás megteremtése érdekében 2010 tavaszán hozzálátott a magyar állam újjászervezéséhez. E történelmi léptékű átszervezés egyik kiemelkedő eredményeként 2011. január 1-jétől megkezdték működésüket a kormányhivatalok, a kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szervei. Székhelyük a megyeszékhelyeken van, a főváros és Pest megye esetében egyaránt Budapesten. Az általános hatáskör azt jelenti, hogy a kormányhivatal jogszabály alapján bármilyen államigazgatási ügyben eljárhatnak.

A hivatalt kormánymegbízott vezeti, akit a Miniszterelnökséget vezető miniszter javaslatára a miniszterelnök nevez ki és ment fel. A kormánymegbízott megbízatása a kormány megbízatásához kötött. A kormányhivatal hivatalszervezetét főigazgató vezeti, aki helyettesíti a kormánymegbízottat távolléte vagy akadályoztatása esetén. A főigazgató munkáját általános helyettesként az igazgató segíti. A kormányhivatal közvetlenül a kormánymegbízott vezetése alatt álló szervezeti egységekből, a főosztályokból áll. A főosztályok osztályokra tagolódnak.

A Somogy Megyei Kormányhivatalt Dr. Neszményi Zsolt kormánymegbízott vezeti. A hivatalszervezetet Vetési Bernadett főigazgató irányítja. A főigazgató általános helyettese, Harasztiáné dr. Süveges Zsuzsanna igazgató.

A kormányhivatal a jogszabályoknak és a kormány döntéseinek megfelelően - összehangolja és elősegíti a kormányzati feladatok területi szintű végrehajtását. Államigazgatási hatósági jogkört gyakorol, melynek keretében a különböző ügyekben (pl.: építésügy, gyámügy, adóügyek) első vagy másodfokon jár el. Ellátja a helyi önkormányzatok és kisebbségi önkormányzatok törvényességi ellenőrzését, valamint a kistérségi fejlesztési tanács, a megyei területfejlesztési tanács, a térségi fejlesztési tanács és a regionális fejlesztési tanács működésének törvényességi felügyeletét is. Ellenőrzi a területi illetékességgel államigazgatási jogkörben eljáró, illetve az ilyen feladatokat ellátó szerveket.

A kormányhivatal közreműködik egyes szervezési feladatok ellátásban, mint pl.: katasztrófák elleni védekezés, illetve a közigazgatási képzések és továbbképzések területén vizsgáztatási és vizsgaszervezési tevékenységet végez. Gondoskodik a területi koordináció fórumának, a fővárosi és megyei államigazgatási kollégiumnak, létrehozásáról, működéséről, valamint közreműködik a közigazgatás korszerűsítésével, és az elektronikus közigazgatás kialakításával kapcsolatos feladatok összehangolásában és szervezésében.

A kormánymegbízott közvetlen vezetése alatt álló szervezeti egységek

Főigazgató

Igazgató

Kormánymegbízotti Kabinet

Belső Ellenőrzési Osztály

Védelmi Bizottság Titkársága

A Somogy Megyei Kormányhivatal Főosztályai

1. Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály

1.1. Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály

1.2. Földhivatali Osztály

2. Népegészségügyi Főosztály

2.1. Népegészségügyi Osztály

2.2. Járványügyi  Osztály

3. Társadalombiztosítási Főosztály

3.1. Egészségbiztosítási és Nyugdíjbiztosítási  Ellenőrzési Osztály

3.2. Adatbázis kezelési, Megtérítési és Méltányossági Ügyek Osztálya

4. Foglalkoztatási Főosztály

4.1. Közfoglalkoztatási Osztály

4.2. Munkaerőpiaci és Alapkezelő Osztály

5. Hatósági Főosztály

5.1. Építésügyi Osztály

5.2. Hatósági és Oktatási Osztály

5.3 Törvényességi Felügyeleti Osztály

5.4 Igazságügyi Osztály

5.5 Szociális és Gyámügyi Osztály

6. Agrár-és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály

6.1. Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Normatív Támogatások Kérelemkezelési Osztálya

6.2. Helyszíni Ellenőrzési Osztály

6.3. Vidékfejlesztési Beruházások Kérelemkezelési Osztálya

7. Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály

7.1. Pénzügyi és Számviteli Osztály

7.2. Beszerzési, Beruházási és Üzemeltetési Osztály

7.3 Informatikai Osztály

7.4 Támogatási és Bérgazdálkodási Osztály

8. Jogi, Humánpolitikai és Koordinációs Főosztály

8.1. Humánpolitikai, Szervezési és Koordinációs Osztály

8.2. Jogi és Perképviseleti Osztály

8.3. Projekt Osztály