A 2018. május 15-ig beadott kérelmeket május 30-ig lehet szankciómentesen módosítani, majd június 9-ig napi 1%-os csökkentést eredményező szankció mellett további módosítási lehetősége is van az ügyfeleknek. –kiemelendő, hogy a beadáskor jelentkező hibajegyekre legyenek kiemelt figyelemmel az érintettek.

A kérelmek ellenőrzése több szintű, a kérelembeadást követően az első adminisztratív ellenőrzés eredményeképpen előzetes adategyeztetésre kerül sor, melynek lényege, hogy a végső tartalmi ellenőrzések előtt megvizsgálja a kifizető ügynökség a benyújtott kérelmek minőségét. Az előzetes ellenőrzés eredményéről végzésben kapnak figyelmeztetést a termelők, ha a támogatásukkal érintett fizikai blokkban túligénylés jelentkezett, ha a berajzolt tábláik, és ún. EFA területeik átfedésben vannak, továbbá, ha a táblarajzaik nem támogatható területre fednek rá, vagy valamely jogcím esetében a kötelezően csatoltandó dokumentumok lemaradtak a kérelemből.

Az ellenőrzések másik típusa, a helyszíni ellenőrzés, melynek keretében a főosztály ellenőrzési osztálya ellenőrzi a kérelmek adattartalmát. Területmérés esetén nem szükséges az ellenőrzés alá vont ügyfél előzetes tájékoztatása, míg dokumentumok (gazdálkodási napló, számlák, címkék, stb.) ellenőrzése esetén a hivatal előzetesen értesíti az ügyfelet az ellenőrzés tényéről és időpontjáról, továbbá tájékoztatást ad az ellenőrzéssel kapcsolatos tudnivalókról, illetve az ellenőrzés alá vont kérelmező által az ellenőrzés eredményes lefolytatása érdekében biztosítandó feltételekről, az ellenőrzés során bemutatandó dokumentumokról. Fontos közös érdekünk, hogy az ügyfeleket segítsük az ellenőrzési folyamat előkészítésében, hogy kellően felkészültek legyenek, ezzel is segítve a gyors, zökkenőmentes ellenőrzést.

Az egységes kérelmek vonatkozásában megfigyelhetőek típusproblémák, így például figyelemmel kell lenni arra, hogy a területalapú támogatás jogcímben változásvezetést csak a már művelésbe vont területek esetében indítson az ügyfél, vagy, hogy az EFA elemek területét a helyszínen pontosan mérje fel, a táblák berajzolásánál pedig kerülni kell az átfedéseket, ráfedéseket. Termeléshez kötött támogatások esetében fontos a Gazdálkodási Napló megfelelő oldalainak vezetése, az előírt vetőmagmennyiség és az előírt hozamok igazolása céljából. Az agrár-környezetgazdálkodási támogatás jogcímben a táblákat el kell különíteni egymástól, az egybeművelés nem fogadható el. A kiemelt figyelmet igénylő kérdésként említhetjük még a NATURA 2000 jogcím esetében a kaszálással kapcsolatos előírások (bejelentés, 5-10% kaszálatlan terület, lehordás) betartásának, az állatalapú támogatások esetében pedig a vonatkozó nyilvántartások naprakész vezetésének kötelezettségét.

A Somogy Megyei Kormányhivatal kiemelt célja a megyei gazdálkodók sikeres támogatáslehívása, a gazdákkal történő sikeres együttműködés, amelynek megvalósítása érdekében az Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály munkatársai felmerülő bármely kérdések kapcsán állnak az ügyfelek rendelkezésére.