A kormány a hatékony, megbízható, polgár-barát és szolgáltató közigazgatás megteremtése érdekében 2010 tavaszán hozzálátott a magyar állam újjászervezéséhez. E történelmi léptékű átszervezés egyik kiemelkedő eredményeként 2011. január 1-jétől megkezdték működésüket a kormányhivatalok, a kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szervei. Székhelyük a megyeszékhelyeken van, a főváros és Pest megye esetében egyaránt Budapesten. Az általános hatáskör azt jelenti, hogy a kormányhivatal jogszabály alapján bármilyen államigazgatási ügyben eljárhat.

A hivatalt kormánymegbízott vezeti, akit a közigazgatás szervezéséért felelős miniszter javaslatára a miniszterelnök nevez ki és ment fel. A kormánymegbízott megbízatása a kormány megbízatásához kötött. A kormányhivatal hivatalszervezetét főigazgató vezeti, aki helyettesíti a kormánymegbízottat távolléte vagy akadályoztatása esetén. A főigazgató munkáját általános helyettesként az igazgató segíti. A kormányhivatal közvetlenül a kormánymegbízott vezetése alatt álló szervezeti egységekből áll. A szervezeti egységek főosztályokra és osztályokra tagolódnak.

A Pest Megyei Kormányhivatalt dr. Tarnai Richárd kormánymegbízott vezeti. A hivatalszervezetet dr. Radich Orsolya főigazgató irányítja. A főigazgató általános helyettese, dr. Fehér Edina igazgató.

A kormányhivatal a jogszabályoknak és a kormány döntéseinek megfelelően - összehangolja és elősegíti a kormányzati feladatok területi szintű végrehajtását. Államigazgatási hatósági jogkört gyakorol, melynek keretében a különböző ügyekben (pl.: építésügy, gyámügy, adóügyek) első vagy másodfokon jár el. Ellátja a helyi önkormányzatok és kisebbségi önkormányzatok törvényességi ellenőrzését, valamint a kistérségi fejlesztési tanács, a megyei területfejlesztési tanács, a térségi fejlesztési tanács és a regionális fejlesztési tanács működésének törvényességi felügyeletét is. Ellenőrzi  a területi illetékességgel államigazgatási jogkörben eljáró, illetve az ilyen feladatokat ellátó szerveket.

A kormányhivatal közreműködik egyes szervezési feladatok ellátásában, mint pl.: katasztrófák elleni védekezés, illetve a közigazgatási képzések és továbbképzések területén vizsgáztatási és vizsgaszervezési tevékenységet végez. Gondoskodik a területi koordináció fórumának, a megyei államigazgatási kollégiumnak, létrehozásáról, működéséről, valamint közreműködik a közigazgatás korszerűsítésével, és az elektronikus közigazgatás kialakításával kapcsolatos feladatok összehangolásában és szervezésében.

Igazgatási szolgáltatási díjak számlaszáma: 10023002-00299671-00000000
PMKH letéti számla: 10023002-00299671-20000002
Bírság számla: 10023002-01040030-00000000

A kormánymegbízott közvetlen vezetése alatt álló szervezeti egységek

Főigazgató
Igazgató
Kormánymegbízotti Kabinet

Belső Ellenőrzési Osztály
Védelmi Bizottság Titkársága


1. Bányafelügyeleti Főosztály

2. Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály
2.1 Mezőgazdaasági és Vidékfejlesztési Normatív Támogatások Kérelemkezelési Osztálya
2.2 Vidékfejlesztési Beruházások Kérelemkezelési Osztálya
2.4 Helyszíni Ellenőrzési Osztály

3. Fogyasztóvédelmi Főosztály
3.1 Fogyasztóvédelmi-igazgatási és Nyilvántartási Osztály
3.2 Fogyasztóvédelmi-felügyeleti Osztály

4. Élelmiszerlánc-biztonsági, Földhivatali, Növény- és Talajvédelmi, Erdészeti Főosztály
4.1
Állategészségügyi Osztály
4.2 Élelmiszerlánc-biztonsági Osztály

4.3 Növény- és Talajvédelmi Osztály

4.4 Földművelésügyi és Erdészeti Osztály

4.5 Földügyi és Földmérési Osztály

4.6 Ingatlan-nyilvántartási Osztály

5. Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály
5.1 Pártfogó Felügyelői és Igazságügyi Osztály
5.2 Szociális Osztály
5.3 Gyámügyi Osztály

6. Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály
6.1 Jogi és Hatósági Osztály
6.2 Komplex Engedélyezési és Hatósági Felügyeleti Osztály
6.3 Szakértői Osztály
6.4 Hulladéklerakási és Járulékellenőrzési Osztály
6.5 Nemzetközi Engedélyezési és Ellenőrzési Osztály
6.6 Belföldi Hulladékgazdálkodási és Termékedíj Osztály
6.7 Közszolgáltatói és Minősítési Osztály
6.8 Környezetvédelmi Ügyviteli Osztály

7. Szakképzési és Felnőttképzési Főosztály
7.1 Szakképzési
Osztály
7.2 Felnőttképzési
Osztály

8. Hatósági Főosztály
8.1 Építésügyi Osztály
8.2 Hatósági Osztály
8.3 Kisajátítási Osztály
8.4 Oktatási és Kulturális Osztály
8.5 Törvényességi Felügyeleti Osztály
8.6 Nemzetgazdasági Szempontból Kiemelt Jelentőségű Ügyek Osztálya
8.7 Közlekedési Hatósági Osztály

9. Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály
9.1 Pénzügyi Osztály
9.2 Számviteli Osztály
9.3 Vagyongazdálkodási
9.4 Üzemeltetési Osztály

9.5 Kiemelt Projektek Osztály
9.6 Támogatási és Bérgazdálkodási Osztály

10. Informatikai Főosztály
10.1 Informatikai Osztály 1.
10.2 Informatikai Osztály 2.

11. Jogi és Koordinációs Főosztály
11.1 Jogi Osztály
11.2 Perképviseleti Osztály
11.3 Koordinációs és Szervezési Osztály
11.4 Ügyfélszolgálati Osztály
11.5 Ügykezelési Osztály

12. Humánpolitikai Főosztály
12.1 Humánpolitikai Osztály 1.
12.2 Humánpolitikai Osztály 2.

A kormánymegbízott közvetlen vezetése alatt álló járási hivatalok:

1. Aszódi Járási Hivatal
1.1 Kormányablak Osztály
1.2 Hatósági Osztály
1.3 Gyámügyi és Igazságügyi Osztály

2. Budakeszi Járási Hivatal
2.1 Kormányablak Osztály 1.
2.2 Kormányablak Osztály 2.
2.3 Hatósági Osztály
2.4 Gyámügyi és Igazságügyi Osztály
2.5 Foglalkoztatási Osztály
2.6 Földhivatali Osztály

3. Ceglédi Járási Hivatal
3.1 Kormányablak és Okmányirodai Osztály
3.2 Hatósági Osztály
3.3 Gyámügyi Osztály
3.4 Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály
3.5 Építésügyi Osztály
3.6 Foglalkoztatási Osztály
3.7 Földhivatali Osztály
3.8 Népegészségügyi Osztály

4. Dabasi Járási Hivatal
4.1 Kormányablak Osztály
4.2 Hatósági Osztály
4.3 Gyámügyi és Igazságügyi Osztály
4.4 Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály
4.5. Építésügyi Osztály
4.6 Foglalkoztatási Osztály
4.7 Földhivatali Osztály
4.8 Népegészségügyi Osztály

5. Dunakeszi Járási Hivatal
5.1 Okmányirodai Osztály
5.2 Hatósági Osztály
5.3 Gyámügyi és Igazságügyi Osztály
5.4 Földhivatali Osztály


6. Érdi Járási Hivatal

6.1 Járási Hivatalvezetői Titkárság

6.2 Hatósági Főosztály
6.2.1 Kormányablak Osztály 1.
6.2.2 Kormányablak Osztály2.
6.2.3 Népegészségügyi Osztály
6.2.4 Hatósági Osztály
6.2.5 Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály
6.2.6 Földhivatali Osztály
6.2.7 Gyámügyi és Igazságügyi Osztály

6.3 Foglalkoztatási Főosztály
6.3.1 Foglalkoztatási Osztály
6.3.2 Munkaügyi Ellenőrzési Osztály
6.3.3 Munkavédelmi Ellenőrzési Osztály

6.4 Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztály
6.4.1 Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály 1.
6.4.2 Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály 2.
6.4.3 Növény- és Talajvédelmi Osztály

6.5 Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály
6.5.1 Erdőfelügyeleti Osztály
6.5.2 Erdőtervezési Osztály
6.5.3 Földművelésügyi Osztály

6.6 Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály
6.6.1 Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztály
6.6.2 Komplex Környezetvédelmi Engedélyezési Osztály
6.6.3 Hulladékgazdálkodási Osztály
6.6.4 Levegő- és Zajvédelmi Osztály
6.6.5 Kármentesítési Osztály
6.6.6 Természetvédelmi Osztály
6.6.7 Környezetvédelmi Mérőközpont

6.7 Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztály
6.7.1 Fogyasztóvédelmi Osztály
6.7.2 Képzési és Vizsgáztatási Osztály
6.7.3 Útügyi Osztály
6.7.4 Járműműszaki Osztály
6.7.5 Járműforgalmi Osztály

7. Gödöllői Járási Hivatal
7.1 Kormányablak Osztály
7.2 Hatósági Osztály 1.
7.3 Hatósági Osztály 2.
7.4 Gyámügyi és Igazságügyi Osztály
7.5 Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály
7.6 Építésügyi Osztály
7.7 Foglalkoztatási Osztály
7.8 Földhivatali Osztály
7.9 Népegészségügyi Osztály

8. Gyáli Járási Hivatal
8.1 Kormányablak Osztály 1.
8.2 Kormányablak Osztály 2.
8.3 Hatósági Osztály
8.4 Gyámügyi és IgazságügyiOsztály
8.5 Építésügyi Osztály

9. Monori Járási Hivatal
9.1 Kormányablak Osztály
9.2 Hatósági Osztály
9.3 Gyámügyi és Igazságügyi Osztály
9.4 Élelmiszerlánc-biztosági és Állategészségügyi Osztály
9.5 Foglalkoztatási Osztály
9.6 Földhivatali Osztály
9.7 Népegészségügyi Osztály

10. Nagykátai Járási Hivatal
10.1 Kormányablak Osztály
10.2 Hatósági Osztály
10.3 Gyámügyi és Igazságügyi Osztály
10.4 Foglalkoztatási Osztály
10.5 Földhivatali Osztály

11. Nagykőrösi Járási Hivatal
11.1 Kormányablak Osztály
11.2 Hatósági Osztály 
11.3 Gyámügyi és Igazásgügyi Osztály
11.4 Földhivatali Osztály

12. Pilisvörösvári Járási Hivatal
12.1 Kormányablak Osztály
12.2 Hatósági Osztály
12.3 Gyámügyi és Igazságügyi Osztály

13. Ráckevei Járási Hivatal
13.1 Kormányablak Osztály
13.2 Hatósági Osztály
13.3 Gyámügyi és Igazságügyi Osztály
13.4 Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály
13.5 Foglalkoztatási Osztály
13.6 Földhivatali Osztály

14. Szentendrei Járási Hivatal
14.1 Kormányablak Osztály 1.
14.2 Kormányablak Osztály 2.
14.3 Hatósági Osztály
14.4 Gyámügyi és Igazságügyi Osztály
14.5 Építésügyi Osztály
14.6 Foglalkoztatási Osztály
14.7 Földhivatali Osztály
14.8 Népegészségügyi Osztály

15. Szigetszentmiklósi Járási Hivatal
15.1 Kormányablak Osztály
15.2 Okmányirodai Osztály
15.3 Hatósági Osztály
15.4 Gyámügyi és Igazságügyi Osztály
15.5 Építésügyi Osztály
15.6 Népegészségügyi Osztály
15.7 Foglalkoztatási Osztály

16. Szobi Járási Hivatal
16.1 kormányablak Osztály
16.2 Hatósági Osztály
16.3 Gyámügyi és Igazságügyi Osztály

17. Váci Járási Hivatal
17.1 Kormányablak Osztály 1.
17.2 Kormányablak Osztály 2.
17.3 Okmányirodai Osztály
17.4 Hatósági Osztály
17.5 Gyámügyi és Igazságügyi Osztály
17.6 Családtámogatási Osztály 1.
17.7 Családtámogatási Osztály 2.
17.8 Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály
17.9 Építésügyi Osztály
17.10 Foglalkoztatási Osztály
17.11 Földhivatali Osztály
17.12 Népegészségügyi Osztály

18. Vecsési Járási Hivatal
18.1 Kormányablak Osztály
18.2 Hatósági Osztály
18.3 Gyámügyi és Igazságügyi Osztály