A főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet írja elő a vizsga letételére kötelezettek körét, valamint a vizsgakövetelményeket. A Belügyminiszter által jóváhagyott eljárásrend részletesen tartalmazza a vizsga menetét.

1. Vizsga időpontok

2011-ben összesen 6 alkalommal került megrendezésre önkormányzati főépítészi vizsga: március 10., március 24., március 31., április 7., április 14., szeptember 29.

A PMKH ÉH Állami Főépítész által szervezett önkormányzati főépítészi vizsga következő tervezett időpontja2012 év I. negyedév.

2. Tájékoztatás az önkormányzati főépítészi vizsgáról

Az önkormányzati főépítészi vizsga teljes felkészülési anyagát a „kidolgozott” vizsgakérdéssor tartalmazza, előzetes konzultáció nem kerül megtartásra. A helyes válaszok ismerete elegendő az eredményes vizsga letételéhez.

Az opponenciához (szóbeli vizsga) szükséges dokumentációt a vizsgaszervező a helyszínen biztosítja, előzetes felkészülés nem szükséges.

Az eljárásrend a vizsga menetét tartalmazza.

A vizsgának eljárási díja nincs.

Letölthető dokumentumok a vizsgához:

A főépítész vizsga eljárásrendje (pdf)

Vizsgakérdéssor (2011. február):

I. általános követelmények (pdf)

II. építészeti különös vizsgakérdések (pdf)

III. településrendezési különös (pdf)

IV. készségkérdések (pdf)

Ajánlott szakirodalom jegyzéke (pdf)

3. A jelentkezéshez szükséges letölthető űrlapok

3.1   A vizsgára való jelentkezés

Törzslap I. – szerkeszthető formátum (megegyezik az eljárásrend 3. sz. függelékével)

Az aláírt, kitöltött űrlapot a szükséges oklevél, bizonyítvány másolatával együtt kérjük a foepiteszivizsga@pmkh.hu e-mail címre küldeni, vagy a Pest Megyei Kormányhivatal Építésügyi Hivatalának Állami Főépítésze részére postai úton eljuttatni (Cím: 1373 Budapest Pf. 557.).

Tel.: Kovács Zsófia (1) 269 4550 / 2102

A csatolt mellékletek eredetijét legkésőbb a vizsga megkezdéséig be kell mutatni.

Levelében jelezze, hogy mely vizsgaidőponton szeretne részt venni. A jelentkezőket az űrlapok beérkezési sorrendjében az állami főépítész osztja be elsősorban a kért időpontra, amelyről a vizsgázókat e-mailen/telefonon értesíti. Amennyiben egy adott vizsgaidőpontra „túljelentkezés” alakul ki, úgy a jelentkezővel történt egyeztetés alapján – más időpont kerül kijelölésre.

3.2   A vizsga vagy annak egy része alóli mentesség kérése

Kérelem – szerkeszthető formátum (megegyezik az eljárásrend 7. sz. függelékével)

Kérelem űrlap második oldalán található Tájékoztatóban találhatóak a főépítészi vizsga alóli teljes és részbeni mentesség kritériumai. (A 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 12.§ (4) bek. szerinti mentességet a munkáltatósaját hatáskörében megállapíthatja.)

Az aláírt, kitöltött űrlapot a szükséges oklevél, bizonyítvány és dokumentumok másolatával együtt kérjük a foepiteszivizsga@pmkh.hu e-mail címre küldeni, vagy a Pest Megyei Kormányhivatal Építésügyi Hivatalának Állami Főépítésze részére postai úton eljuttatni (Cím: 1373 Budapest Pf. 557.).

Részbeni mentesítés esetén jelezzük, hogy a Törzslap I űrlap kitöltése is szükséges.

Teljes mentesítés esetén a mellékletek eredetijét be kell mutatni vagy hiteles másolatát megküldeni.

főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az alábbi oldalon elérhető:

http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0900190.KOR