A körzeti földhivatalok június 1-jén is várják az ügyfeleket. Az önálló ingatlanná alakítási kérelmek a Ceglédi és Váci Kormányablakokban péntek este 20.00 óráig terjeszthetőek elő.
A jogvesztő határidő lejártát követően már csak önköltségen lehet kérni az önálló földrészletek kialakítását

 

Az eljárást az kezdeményezheti, aki az ingatlan-nyilvántartásban részarány-földtulajdonként nyilvántartott termőföld résztulajdonosaként szerepel. A kérelem benyújtásának nem feltétele, hogy mindegyik tulajdonostárs kérje az önálló ingatlanná alakítást, és ehhez a tulajdonostársak hozzájárulása sem kell.

Amennyiben a kérelmezőnek több különböző helyrajzi szám alatt lévő földben is van tulajdoni hányada, akkor a kérelmeket helyrajzi számonként szükséges benyújtani. A kialakuló földrészlet külterületen 3000m2-nél, zártkert esetében 1500m2-nél kisebb nem lehet. A terület megosztását illetően a kérelmezők egyezséget köthetnek, egyébként sorsolás útján osztják fel a földet.

Erdő művelési ágú ingatlanok esetében a megosztás nem kérhető, és az eljárás során művelési ág megváltoztatására sincs lehetőség.

Az önálló ingatlanok határainak kitűzéséhez az érintett földterületek alapos felmérése szükséges, amely során meghatározzák a megosztás kiindulási helyét, illetve irányát, így az ügyintézési idő várhatóan több hónapot vesz majd igénybe.

Az eljárás teljes költségét a Magyar Állam vállalja.