A Kormányzati Elektronikus Aláírás-ellenőrző Szolgáltatás (KEAESZ) a Magyar Kormány által létrehozott szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatás, amelyet az egyes, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről szóló 84/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet 4. k) pontja alapján a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság – mint szolgáltató – működtet.

A KEAESZ szolgáltatás ellenőrzi, hogy a feltöltött dokumentum tartalmaz-e elektronikus aláírást, megvizsgálja annak érvényességét, és erről letölthető hiteles igazolást állít ki.

Elérhetőség: https://keaesz.gov.hu