A játszóterek biztonságos üzemeltetési feltételeit az üzemeltetőknek kell biztosítani. A fogyasztóvédelmi hatóság kiemelt figyelmet fordít a játszóterek ellenőrzésére a gyermekek biztonsága érdekében.

Azt, hogy az eszközök ténylegesen biztonságosak, az ún. kijelölt szervezetek szakértői ellenőrzik, ők vizsgálják a játszótéri eszközök biztonsági előírásoknak való megfelelőségét, például ne szorulhasson be fej, nyak, ujjak, valamint hogy leesés ellen védelmet nyújtanak-e. Amennyiben megfelelő, tanúsítványt állítanak ki róla. A játszótéri eszközöket ennek a tanúsítványnak birtokában lehet csak forgalmazni, és lehet őket telepíteni.

A biztonságos játszótéri berendezések telepítését az üzemeltetőnek jelentenie kell a fogyasztóvédelmi hatóság részére. Az első használatba vétel előtt az üzemeltetőnek kötelessége kijelölt szervezettel tanúsíttatni az eszközöket, amelyről az üzemeltető mellett a fogyasztóvédelmi hatóság is jegyzőkönyvet kap. Ezt követően legalább négyévente kötelező a kijelölt szervezetekkel a játszóterek vizsgálatát elvégeztetni, amelyről szintén tájékoztatni kell a hatóságot. Az üzemeltetők felelőssége az előírások betartása, a rendszeres felülvizsgáltatás, és a biztonságos üzemeltetés. Az eszközökről, azok állapotáról, valamint az időszakos ellenőrzésekről az üzemeltetőnek nyilvántartást kell vezetni, amelyet legalább 10 éven keresztül meg kell őrizni.

A fogyasztóvédelmi hatóság nemcsak az adatbázisában szereplő játszótereket ellenőrzi, hanem a helyszíni ellenőrzés során azokat az üzemeltetőket is, amelyek nem jelentik le, vagy nem végeztetik el a tanúsítást. A fogyasztóvédelmi ellenőrzés célzottan a dokumentumok, azaz a tanúsítványok, ellenőrzési jegyzőkönyvek meglétére irányul. Amennyiben a hatóság hiányosságot tapasztal, bírság kiszabása mellett kötelezi az üzemeltetőket a pótlásra. Az üzemeltetőnek kötelessége ilyenkor a szükséges ellenőrzéseket a kijelölt szervezettel elvégeztetni, a végrehajtott javításokat, valamint a megtett intézkedéseket dokumentálni. Ha a játszótéri eszköz nem megfelelő, akkor a fogyasztóvédelmi hatóság megtiltja az eszköz használatát.

A széleskörű hatósági jelenlétet és az ellenőrzéseket 2020-ban folytatja a fogyasztóvédelmi hatóság. A vizsgálatok az intézményi - azaz bölcsődei, óvodai, iskolai, a közterületi -, valamint a szállodákban és éttermekben található játszóterekre és játszóházakra egyaránt irányulnak. A részletes előírásokat a játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet tartalmazza.