A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény (a továbbiakban: Szabs. tv.) alapján 2012. április 15. napjától az általános szabálysértési hatóság a községi, városi, megyei jogú városi, fővárosi kerületi jegyző helyett a fővárosi, megyei kormányhivatal (a továbbiakban: kormányhivatal).

A fővárosi és megyei kormányhivatalok mellett azonban a rendőrség is szabálysértési hatóság marad, többek között a közlekedési, lőfegyverekkel, egyesülési, gyülekezési joggal, határvédelemmel összefüggő ügyekben. A vámszabálysértések esetén az eljáró hatóság továbbra is Nemzeti Adó- és Vámhivatal. Az elzárással is büntethető szabálysértések esetén (pl. rendzavarás, garázdaság, ötvenezer forint értékhatár alatti lopás, sikkasztás, orgazdaság vagy jogosulatlan vadászat) pedig az elkövetés helye szerinti helyi (városi) bíróság jár el.

A Szabs. tv.-ben meghatározott esetben szabálysértés észlelésekor - amennyiben azt a Szabs. tv. külön említi - helyszíni bírságot szabhat ki a kormányhivatal arra felhatalmazott ügyintézője mellett a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vámszerve, a hivatásos katasztrófavédelmi szerv arra felhatalmazott ügyintézője, a közlekedési hatóság ellenőre, a közterület-felügyelő, a természetvédelmi őr, az önkormányzati természetvédelmi őr, az erdővédelmi szolgálat tagja, a halászati őr és a mezőőr is. A rendőrség a Szabs. tv-ben meghatározott feltételek esetén bármely szabálysértés miatt kiszabhat helyszíni bírságot.

A más szerv hatáskörébe nem tartozó szabálysértési eljárásra (pl. köztisztasági szabálysértés, fogyasztóvédelmi szabálysértések, koldulás, veszélyeztetés kutyával, tankötelezettség megszegése) az a fővárosi és megyei kormányhivatal jogosult, ahol az elkövető lakóhelye található. A szabálysértési ügyintézés természetesen nemcsak a fővárosban és megyeszékhelyeken működő kormányhivatalokban zajlik majd, hanem az ország 173 nagyobb településén is, a kormányhivatalok kirendeltségeiben. A szükséges helyszíni eljárási cselekményeket is a kormányhivatalok munkatársai végzik majd.