Januártól emelkedtek a családtámogatások. Nőtt a kétgyermekesek családi adókedvezménye, a gyermekgondozási díj (GYED) maximális összege és a diplomás GYED összege. Új ellátási formaként jelenik meg a gyermekek otthongondozási díja (GYOD).

Január 1-től a gyermekgondozási díj (GYED) maximális összege bruttó 208.600 forint, míg a diplomás GYED az alapképzésben résztvevő hallgatóknál 104.300 forintra, a mesterképzésben résztvevők esetében 136.500 forintra emelkedett. A korábban maximális összegben megállapított GYED-ben részesülők esetén a folyósított ellátás összege felülvizsgálatra került, automatikusan a magasabb összegű ellátás jár számukra.
A diplomás GYED-et a gyermek kétéves koráig igénybe lehet venni.

Emelkedik a kétgyermekesek számára igénybe vehető családi adókedvezmény mértéke is, részletek ITT.

Gyermekek otthongondozási díja
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosításával 2019. január 1-jétől bevezetésre került a gyermekek otthongondozási díja (GYOD).

A GYOD-ra jogosult az a vér szerinti vagy örökbefogadó szülő, aki súlyos fogyatékosságából vagy tartós betegségéből eredően önellátásra képtelen, vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermekéről gondoskodik. A jogosultság a gyermek életkorától függetlenül megállapítható.

A GYOD összege a 2019. évben bruttó 100 000 forint. Ha a szülő több, önellátásra képtelen gyermekről is gondoskodik, részére másfélszeres összegben kell az ellátást folyósítani. A GYOD-ra való jogosultság időtartama szolgálati időnek minősül és egészségügyi szolgáltatás igénybevételére jogosít.

A GYOD megállapítása iránti kérelmeket a járási hivatalok kormányablakaiban és szociális ügyintézőinél, továbbá a települési ügysegédeknél lehet benyújtani.

Fontos kiemelni, hogy a törvény szerint annak a vér szerinti vagy örökbe fogadó szülőnek, akinek 2018. december 31-én végleges döntés alapján a gyermekére tekintettel ápolási díjra való jogosultsága állt fenn, a járási hivatal – legkésőbb 2019. január 15-éig meghozott döntésével – 2019. január 1-jére visszamenőleg hivatalból, a jogosultsági feltételek vizsgálata nélkül megállapítja a GYOD-ra való jogosultságát, és ezzel egyidejűleg rendelkezik az ápolási díjra való jogosultság 2018. december 31-ei időponttal történő megszüntetéséről.