Közbeszerzések dokumentumai

„A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal kezelésében lévő Immisszió mérőkonténer és a konténerbe telepített elemző műszerek (analizátorok), valamint a hozzá tartozó adatgyűjtő és tároló berendezések karbantartása, kalibrálása, meghibásodás esetén a javítása, cseréje” tárgyú közbeszerzési eljárás (Kbt. 113. § (1) bekezdés szerinti eljárás) - közbeszerzési dokumentumok
Módosított közbeszerzési dokumentumok - 2018.04.24.
2. számú kiegészítő tájékoztatás 2 (.pdf)
2. számú módosított Ajánlattételi felhívás (.pdf)
2. számú módosított Dokumentáció (.pdf)
2. számú módosított Dokumentáció (.doc)
Módosított referencia alkatrész lista (.xls)
Módosított közbeszerzési dokumentumok - 2018.04.17.
1. számú kiegészítő tájékoztatás (.pdf)
1. számú módosított Ajánlattételi felhívás aláírt (.pdf)
1. számú módosított Ajánlattételi felhívás (.pdf)
1. számú módosított Dokumentáció (.pdf)
1. számú módosított Dokumentáció (.doc)


Dokumentáció (.pdf)
Dokumentáció (.doc)
Szerződés tervezet immisszió (.doc)
Ajánlati felhívás (.pdf)
Nyilatkozat átláthatóságról (.pdf)
Nyilatkozat átláthatóságról (.doc)
Referencia alkatrészlista (.pdf)
Referencia alkatrészlista (.xls)
Telepített készülékek - Immissziós műszerlista (.pdf)
Telepített készülékek - Immissziós műszerlista (.xls)
Karbantartás műszaki leírás részenként (.pdf)
Karbantartás műszaki leírás részenként (.doc)

----------------------------------------------------------------------------------------------------
„A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal részére GINOP 5.2.1-14-2015-00001 „Ifjúsági Garancia” részprojekt keretében munkaerő-piaci mentori szolgáltatás nyújtása 2018-2021.” megbízási szerződés keretében

A nyilatkozatot e-mail-en a szalay.andras@gyor.gov.hu vagy faxon +36 (96) 795 615 kell megküldeni.
Kiemelten fontos, hogy az itt megadott elérhetőségi címre küldi meg Ajánlatkérő a Kbt. 56. § szerinti válaszokat is.
A nyilatkozat hiányában a bontás előtti információkat nem tudjuk eljuttatni a gazdasági szereplő részére.
Kiegészítő tájékoztatás (.pdf)
Közbeszerzési dokumentum (.pdf)
Közbeszerzési dokumentum (.doc)
Megbízási szerződés tervezet, Műszaki leírás (.pdf)
Letöltést igazoló nyilatkozat (.docx)

----------------------------------------------------------------------------------------------------

„Az Egységes központi elektronikus irat- és dokumentumkezelési rendszer (EKEIDR) moduljainak, rendszerelemeinek, support szolgáltatásainak biztosítása a műszaki leírásban részletezettek szerint a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal számára – 2018.” közbeszerzési dokumentumok, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 98. § (2) bekezdés c) pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás

 

Módosított ajánlattételi felhívás - 2018.02.05

Válasz közbeszerzési hatóságnak (.pdf)
Módosított ajánlattételi felhívás (.pdf)

Ajánlattételi felhívás (.pdf)
Közbeszerzési dokumetumok (.doc)

Közbeszerzési dokumentumok (.pdf)
Tájékoztatás Közbeszerzési Hatóságnak (.pdf)

----------------------------------------------------------------------------------------------------

„2018. évre vonatkozóan a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal által meghatározott körben vagyon- és felelősségbiztosítás, valamint a hivatal üzemeltetésében lévő gépjármű-flotta kötelező felelősség- és casco biztosítása”

Módosított közbeszerzési dokumentumok - 2018.05.17.
Biztosítási szerződés 1. részfeladat (.pdf)
Biztosítási szerződés 2. részfeladat (.pdf)
Biztosítási szerződés 3. részfeladat (.pdf)

Módosított közbeszerzési dokumentumok - 2018.04.16.
Összegzés (.pdf)

Módosított közbeszerzési dokumentumok - 2018.01.12.
Módosított ajánlati felhívás (.pdf)
Tájékoztatás (.pdf)
Módosított közbeszerzési dokumentum (.pdf)
Módosított közbeszerzési dokumentum (.doc)

Kiegészítő tájékoztatás 2018.01.08 (.pdf)

Ajánlati felhívás (.pdf)
Közbeszerzési dokumentum (.doc)
Közbeszerzési dokumentum (.pdf)
Felelősségbiztosítási adatlap (.xls)
Felelősségbiztosítási adatlap (.pdf)
Gépjármű adatlap (.xls)
Gépjármű adatlap (.pdf)
Svájci-Magyar mérőezközök tárolási helye (.xls)
Svájci-Magyar mérőezközök tárolási helye (.pdf)
Vagyonbiztosítási adatlap (.xls)
Vagyonbiztosítási adatlap (.pdf)
Vagyonbiztosítási adatlap - Hűtőben tárolt készletek (.xls)
Vagyonbiztosítási adatlap - Hűtőben tárolt készletek (.pdf)
Számítási segédtábla 1 rész - vagyonbiztosítási adatlap (.xls)
Számítási segédtábla 1 rész - vagyonbiztosítási adatlap (.pdf)
Számítási segédtábla - 2 rész - Felelősségbiztosítási adatlap (.xls)
Számítási segédtábla - 2 rész - Felelősségbiztosítási adatlap (.pdf)
Számítási segédtábla - 3 rész - gépjármű adatlap (.xls)
Számítási segédtábla - 3 rész - gépjármű adatlap (.pdf)

----------------------------------------------------------------------------------------------------


„Győr, Szabolcska u. 1/A. szám alatti ingatlan épületenergetikai fejlesztése a KEHOP-5.2.2-16-2016-00013 projekt keretében”

Vállalkozási szerződés (.pdf)

Javított összegezés az ajánlatok elbírálásáról (.pdf)
Összegezés az ajánlatok elbírálásáról (.pdf)

Módosított közbeszerzési dokumentumok - 2018.01.18.
Tájékoztatás módosító hirdetmény közzétételéről (.pdf)
Módosított közbeszerzési dokumentum (.pdf)
Módosított közbeszerzési dokumentum (.doc)
Módosított árazatlan költségvetés (.xls)
Árazatlan költségvetés tervező által aláírt (.pdf)

Tájékoztatás (.pdf)

Módosított közbeszerzési dokumentumok - 2018.01.04.
Módosított közbeszerzési dokumentum (.pdf)
Módosított közbeszerzési dokumentum (.doc)
Módosított árazatlan költségvetés (.pdf)
Módosított árazatlan költségvetés (.xls)
Villámvédelmi Minősítő Irat (.pdf)
Energetikai tanúsítványát (.pdf)
Épületengergetikai számítás (.pdf)

Kiegészítő tájékoztatás (.pdf)

Helyszíni bejárás jegyzőkönyv (.doc)
Helyszíni bejárás jegyzőkönyv (.pdf)
Helyszíni bejárás jelenléti ív (.pdf)

Ajánlati dokumentáció (.pdf)
Ajánlati dokumentáció (.doc)
Építész dokumentáció (.zip)
Páratechnika (.zip)
Páratechnikai számítás (.pdf)
Villamos tervek (.zip)
Tartószerkezet méretezése (.pdf)
Tervező nyilatkozat (.pdf)
Tervezői aláírás (.pdf)
Árazatlan költségvetés (.xls)
Letöltést igazoló nyilatkozat (.docx)

----------------------------------------------------------------------------------------------------

„A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal által üzemeltetett gépjárművek javítóműhelyben történő javítása és karbantartása 2018-2019.”

Vállalkozási szerződés (.pdf)

Összegzés (.pdf)

Módosított közbeszerzési dokumentumok - 2017.11.10
Hiánypótlási felhívás (.pdf)
Javított nyilatkozatminta (.pdf)
Javított nyilatkozatminta (.word)

Módosított közbeszerzési dokumentum (.doc)
Módosított közbeszerzési dokumentum (.pdf)
Módosított ajánlati felhívás (.pdf)
Kiegészítő tájékoztatás I (.pdf)
Módosított közbeszerzési műszaki leírás - gépjármű adatlap (.xlsx)
Módosított közbeszerzési műszaki leírás - gépjármű adatlap (.pdf)

Ajánlati felhívás (.pdf)
Közbeszerzési dokumentum (.doc)
Közbeszerzési dokumentum (.pdf)
Közbeszerzési műszaki leírás - Gépjármű adatlap (.xlsx)
Közbeszerzési műszaki leírás - Gépjármű adatlap (.pdf)

----------------------------------------------------------------------------------------------------

„A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal részére porta- (kapu-), kulcs és telefonközpont kezelési szolgálatok nyújtása – 2018.”

Fontos
A dokumentumok mellett talál egy letöltést igazoló nyilatkozatot. A nyilatkozatot e-mail-en a szalay.andras[kukac]gyor.gov.hu, vagy faxon a +36 (96) 795-615 számra kell megküldeni.

Kiemelten fontos, hogy az abban megadott elérhetőségi címre küldi meg Ajánlatkérő a Kbt. 56. § szerinti válaszokat is. A nyilatkozat hiányában a bontás előtti információkat nem tudjuk eljuttatni az ajánlattevő részére.

Összegzés (.pdf)
Megbízási szerződés - portaszolgálat 1. részfeladat (.pdf)
Megbízási szerződés - portaszolgálat 2. részfeladat (.pdf)

Dokumentáció (.doc)
Összesítő táblázat a telephelyekről és óraszámokról (.pdf)
Letöltést igazoló nyilatkozat - porta (.docx)

----------------------------------------------------------------------------------------------------

"Győr, Árpád út 32. épületenergetikai fejlesztése KEHOP-5.2.2-16-2016-00013 projekt keretében - 2017." közbeszerzési eljárás iratai

Fontos:
A dokumentumok mellet talál egy letöltést igazoló nyilatkozatot.
A nyilatkozatot e-mail-en a markus.klaudia[kukac]gyor.gov.hu, vagy faxon a
+36 (96) 795-615 számra kell megküldeni.

Kiemelten fontos, hogy az itt megadott elérhetőségi címre küldi meg Ajánlatkérő a Kbt. 56. § szerinti válaszokat is. A nyilatkozat hiányában a bontás előtti információkat nem tudjuk eljuttatni az ajánlattevő részére.

Vállalkozási szerződés (.pdf)

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról (.pdf)

Helyszíni bejárásról készült jegyzőkönyv (.pdf)

Ajánlati dokumentáció (.doc)
Építész kiviteli műleírás (.pdf)
Energetikai tanúsítvány (.zip)
Építész meglévő állapot tervek (.zip)
Árazatlan költségvetés (.xlsx)
Informatika (.zip)
Kiviteli terv gépészet (.zip)
Kiviteli terv 1. (.zip)
Kiviteli terv 2. (.zip)
Konszignáció (.zip)
Letöltést igazoló nyilatkozat (.docx)
Napelem (.zip)
Nyilatkozat (.pdf)
Páratechnikai számítás (.zip)
Villamos tervek (.zip)
Ajánlati dokumentáció (.pdf)

----------------------------------------------------------------------------------------------------

„Mosonmagyaróvár, Fő út 11. szám alatti épület tetőfelújítása” tárgyú, (Kbtv. 113. § (1) bekezdése szerinti nyílt közbeszerzési -
2. eljáráshoz
ajánlati felhívása és a közbeszerzési dokumentumok

Vállalkozási szerződés (.pdf)
Összegzés (.pdf)

Módosított közbeszerzési dokumentumok - 2017.09.20.
Árazatlan költségvetés (.xlsx)
Hatósági építési engedély (.pdf)
Kiegészítő tájékoztatás II. (.pdf)
Módosított ajánlati felhívás (.pdf)
Módosított közbeszerzési dokumentum (.pdf)
Módosított közbeszerzési dokumentum (.doc)
Villámvédelmi minősítő irat (.pdf)

Módosított közbeszerzési dokumentumok - 2017.09.14.
Módosított Dokumentáció (.pdf)
Módosított Dokumentáció (.doc)
Módosított Ajánlati felhívás (.pdf)
Tájékoztatás (.pdf)

Helyszíni bejárás jegyzőkönyve (.pdf)

Dokumentáció (.doc)
Dokumentáció (.pdf)
Árazatlan költségvetés (.xls)
Ajánlati felhívás (.pdf)

F1 - emeleti udvar alaprajz (.pdf)
F2 - fedélszék alaprajz (.pdf)
F3 - tetőnézetek (.pdf)
É1 - metszet (.pdf)
É2 - tetőnézetek (.pdf)
H1 - helyszínrajz (.pdf)
01 - előlap (.pdf)
02 - tartalomjegyzék (.pdf)
03 - aláírólap, tervezési program (.pdf)
04 - tervezői nyilatkozat (.pdf)
05 - műemléki szakvélemény (.pdf)
06 - örökségvédelmi egyeztető jegyzőkönyv (.pdf)
07 - építész műszaki leírás (.pdf)
08 - tartószerkezet állapotvizsgálat (.pdf)
09 - tartószerkezet fényképdokumentáció (.pdf)
10 - tartószerkezet állapotvizsgálat függ. (.pdf)
11 - tartószerkezeti műszaki leírás (.pdf)
12 - értékleltár (.pdf)
13 - fotódokumentáció építészet (.pdf)
14 - statikai szakvélemény B. épület (.pdf)
15 - statikai szakvélemény C. épület (.pdf)
16 - faanyagvédelmi szakvélemény (.pdf)
emeleti szerkezetvizsgálati alaprajz (.pdf)
földszinti szerkezetvizsgálati alaprajz (.pdf)
fedélszerkezetvizsgálati alaprajz (.pdf)
padlásfödém feltárások részlete (.pdf)
padlásfödém szintezési jegyzőkönyv (.pdf)
DWG rajzok (.zip)

----------------------------------------------------------------------------------------------------

„Mosonmagyaróvár, Fő út 11. szám alatti épület tetőfelújítása” tárgyú, (Kbtv. 113. § (1) bekezdése szerinti nyílt közbeszerzési eljáráshoz)
ajánlati felhívása és a közbeszerzési dokumentumok

Összegzés (.pdf)

Módosított közbeszerzési dokumentumok - 2017.07.11.
Módosított Dokumentáció (.pdf)
Módosított Dokumentáció (.doc)
Módosított Ajánlati felhívás (.pdf)
Tájékoztatás (.pdf)

Jegyzőkönyv (.pdf)
Ajánlati felhívás (.pdf)

Dokumentáció (.doc)
Dokumentáció (.pdf)
Árazatlan költségvetés (.xls)
F1 - emeleti udvar alaprajz (.pdf)
F2 - fedélszék alaprajz (.pdf)
F3 - tetőnézetek (.pdf)
É1 - metszet (.pdf)
É2 - tetőnézetek (.pdf)
H1 - helyszínrajz (.pdf)
01 - előlap (.pdf)
02 - tartalomjegyzék (.pdf)
03 - aláírólap, tervezési program (.pdf)
04 - tervezői nyilatkozat (.pdf)
05 - műemléki szakvélemény (.pdf)
06 - örökségvédelmi egyeztető jegyzőkönyv (.pdf)
07 - építész műszaki leírás (.pdf)
08 - tartószerkezet állapotvizsgálat (.pdf)
09 - tartószerkezet fényképdokumentáció (.pdf)
10 - tartószerkezet állapotvizsgálat függ. (.pdf)
11 - tartószerkezeti műszaki leírás (.pdf)
12 - értékleltár (.pdf)
13 - fotódokumentáció építészet (.pdf)
14 - statikai szakvélemény B. épület (.pdf)
15 - statikai szakvélemény C. épület (.pdf)
16 - faanyagvédelmi szakvélemény (.pdf)
emeleti szerkezetvizsgálati alaprajz (.pdf)
földszinti szerkezetvizsgálati alaprajz (.pdf)
fedélszerkezetvizsgálati alaprajz (.pdf)
padlásfödém feltárások részlete (.pdf)
padlásfödém szintezési jegyzőkönyv (.pdf)
DWG rajzok (.zip)

----------------------------------------------------------------------------------------------------

„Takarítási szolgáltatás beszerzése a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal részére - 2017.- GYB-09/4250/2017
(Kbt. 81. § szerinti eljárás)

Vállalkozási szerződés 1. részfeladat (.pdf)
Vállalkozási szerződés 2. részfeladat (.pdf)

Vállalkozási szerződés 3. részfeladat (.pdf)
Vállalkozási szerződés 4. részfeladat (.pdf)


Előzetes vitarendezési kérelem 1 (.pdf)
Előzetes vitarendezési kérelem 2 (.pdf)

Javított összegezés az ajánlatok elbírálásáról (.pdf)

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról (.pdf)

Helyszíni bejárásról készült jegyzőkönyvek - 2017.07.03. (.pdf)
Helyszíni bejárásról készült jegyzőkönyvek - 2017.07.04. (.pdf)
Helyszíni bejárásról készült jegyzőkönyvek - 2017.07.05. (.pdf)
Helyszíni bejárásról készült jegyzőkönyvek - 2017.07.06. (.pdf)
Helyszíni bejárásról készült jegyzőkönyvek - 2017.07.07. (.pdf)

Dokumentáció
Letöltést igazoló nyilatkozat

----------------------------------------------------------------------------------------------------

A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal részére eredeti toner és festékszalag beszerzése – 2017. tárgyú közbeszerzési eljárás (Kbt. 113. § (1) bekezdés szerinti eljárás)

Szerződés 1. részfeladat (.pdf)
Szerződés 2. részfeladat (.pdf)
Szerződés 3. részfeladat (.pdf)
Szerződés 4. részfeladat (.pdf)

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról (.pdf)
8. sz. kiegészítő tájékoztató (.pdf)
3. sz. módosított Ajánlati felhívás (.pdf)
3. sz. módosított Dokumentáció (.pdf)
3. sz. módosított Dokumentáció (.doc)
1. sz. javított Műszaki leírás (.xls)

7. sz. kiegészítő tájékoztató (.pdf)
6. sz. kiegészítő tájékoztató (.pdf)
2. sz. módosított Ajánlattételi felhívás (.pdf)
2. sz. módosított Dokumentáció (.doc)
2. sz. módosított Dokumentáció (.pdf)

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Módosított közbeszerzési dokumentumok - 2017.06.06.
Módosított Ajánlattételi felhívás (.pdf)
Módosított Dokumentáció (.pdf)
Módosított Dokumentáció (.doc)
4.sz. kiegészítő tájékoztató (.pdf)
5.sz. kiegészítő tájékoztató (.pdf)
------------------------------------------------------

1. sz. kiegészítő tájékoztatás (.pdf)
2. sz. kiegészítő tájékoztatás (.pdf)
3. sz. kiegészítő tájékoztatás (.pdf)

Ajánlattételi felhívás (.pdf)
Dokumentációs (.doc)
Dokumentáció (.pdf)
Műszaki leírás (.xls)
Műszaki leírás (.pdf)
----------------------------------------------------------------------------------------------------

„Az Egységes központi elektronikus irat- és dokumentumkezelési rendszer (EKEIDR) moduljainak, rendszerelemeinek, support szolgáltatásainak biztosítása a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal számára – 2017.” közbeszerzési dokumentumok,
a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 98. § (2) bekezdés c) pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás

Szerződés (.pdf)

Összegzés (.pdf)

Jegyzőkönyv végleges ajánlat bontásáról (.pdf)

Bontási jegyzőkönyv (.pdf)

Módosított közbeszerzési dokumentumok - 2017.04.25
Módosított dokumentáció (.doc)
Módosított dokumentáció (.pdf)

Módosított ajánlattételi felhívás (.pdf)

Dokumentáció (.doc)
Dokumentáció (.pdf)
Ajánlattételi felhívás (.pdf)

----------------------------------------------------------------------------------------------------

„Takarítási szolgáltatás beszerzése a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal részére - 2017.” tárgyú közbeszerzési eljárásban nyújtott tájékoztatása az ajánlati felhívás és a közbeszerzési dokumentum változásáról, valamint a módosítással érintett közbeszerzési dokumentumok

Összegzés (.pdf)

Módosított közbeszerzési dokumentumok - 2017.02.08.
Módosított ajánlati felhívás 20170208 (.pdf)
Kiegészítő tájékoztatás III. (.pdf)

Módosított közbeszerzési dokumentumok - 2017.01.25.
Módosított ajánlati felhívás 20170125 (.pdf)
Módosított közbeszerzési dokumentum 20170125 (.doc)
Módosított közbeszerzési dokumentum 20170125 (.pdf)
Kiegészítő tájékoztatás II. (.pdf)
Helyszíni bejárás jegyzőkönyv (.pdf)

Módosított közbeszerzési dokumentumok - 2017.01.19.
Módosított ajánlati felhívás 20170119 (.pdf)
Módosított közbeszerzési dokumentum 20170119 (.pdf)
Módosított közbeszerzési dokumentum 20170119 (.doc)
Kiegészítő tájékoztatás 20170119 (.pdf)

Helyszíni bejárási jegyzőkönyv 20170109 (.pdf)
Helyszíni bejárási jegyzőkönyv 20170110 (.pdf)
Helyszíni bejárási jegyzőkönyv 20170111 (.pdf)
Helyszíni bejárási jegyzőkönyv 20170112 (.pdf)
Helyszíni bejárási jegyzőkönyv 20170113 (.pdf)

Módosított ajánlati felhívás (.pdf)
Módosított AD 20160110 (.doc)
Módosított közbeszerzési dokumentum (.pdf)
Tájékoztatás az ajánlatifelhívás és közbeszerzési dikomentum változásáról (.pdf)

----------------------------------------------------------------------------------------------------

„Győr, Árpád út 32. Északi oldalra árnyékoló rendszer elhelyezése” közbeszerzési dokumentumok

Fontos:
A dokumentumok mellet talál egy letöltést igazoló nyilatkozatot
A nyilatkozatot e-mail-en a dobos.laszlo@gyor.gov.hu vagy faxon +36 (96) 795 605 kell megküldeni.

Kiemelten fontos, hogy az itt megadott elérhetőségi címre küldi meg Ajánlatkérő a Kbt. 56. § szerinti válaszokat is.
A nyilatkozat hiányában a bontás előtti információkat nem tudjuk eljuttatni az ajánlattevő részére.

Összegzés (.pdf)

Tájékoztatás a Kbt. 56. § szerint:
Helyszíni bejárás (.pdf)

Közbeszerzési dokumentum (.pdf)
Árnyékoló kiosztási terv (.pdf)
Árazatlan költségvetés (.xlsx)
Letöltést igazoló nyilatkozat (.docx)

----------------------------------------------------------------------------------------------------

„Győr, Árpád út 32. szám alatti épület irodáiban beépített bútor szerelése” közbeszerzési dokumentumok

Kiemelten fontos, hogy az itt megadott elérhetőségi címre küldi meg Ajánlatkérő a Kbt. 56. § szerinti válaszokat is.

Összegzés

Tájékoztatások Kbt. 56. § és 113. § (6) szerint:
Helyszíni bejárás (.pdf)

Közbeszerzési dokumentum (.pdf)
Győr, Árpád u. 32. asztalos árazatlan költségvetés (.xlsx)
Letöltést igazoló nyilatkozat (.docx)

----------------------------------------------------------------------------------------------------

„Győr, Tatai út 3. szám alatti építési beruházás (árnyékoló, padlóburkolat) megvalósítása”

Összegzés (.pdf)

Aláírt szerződés (.pdf)

Előzetes vitarendezésre adott válasz (.pdf)
Előzetes vitarendezés (.pdf)

Módosított közbeszerzési dokumentumok - 2017.01.19.
Módosított ajánlati felhívás - 20170119 (.pdf)
Módosított közbeszerzési dokumentum - 20170119 (.pdf)
Módosított közbeszerzési dokumentum - 20170119 (.doc)
Kiegészítő tájékoztatás - 20170119 (.pdf)
Tervek (.zip)

Jegyzőkönyv helyszíni bejárás.pdf

Módosított közbeszerzési dokumentumok - 2017.01.06.
Módosított közbeszerzési dokumentum (.pdf)
Módosított közbeszerzési dokumentum (.doc)
Módosított ajánlati felhívás (.pdf)
Tájékoztatás az AF és az AD módosításáról (.pdf)

Közbeszerzési dokumentum (.pdf)
Közbeszerzési dokumentum (.doc)
Ajánlati felhívás (.pdf)
Árazatlan költségvetés (.pdf)
Árazatlan költségvetés (.xls)

----------------------------------------------------------------------------------------------------

„Takarítási szolgáltatás beszerzése a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal részére - 2017.”

Ajánlati felhívás (.pdf)
Közbeszerzési dokumentum (.pdf)
Közbeszerzési dokumentum (.doc)

----------------------------------------------------------------------------------------------------

„2017. évre vonatkozóan a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal által meghatározott körben vagyon- és felelősségbiztosítás, valamint a hivatal üzemeltetésében lévő gépjármű-flotta kötelező felelősség- és casco biztosítása” tárgyú közbeszerzési eljárás dokumentumai

Összegzés (.pdf)

Biztosítási szerződés 1. rész (.pdf)
Biztosítási szerződés 2. rész (.pdf)
Biztosítási szerződés 3. rész (.pdf)

Módosított közbeszerzési dokumentumok - 2017.01.24.
Módosított ajánlati felhívás - 20170124 (.pdf)
Módosított közbeszerzési dokumentum  - 20170124 (.pdf)
Módosított közbeszerzési dokumentum - 20170124 (.doc)
Kiegészítő tájékoztatás IV (.pdf)
Módosított 23. dokumentum: gépjármű adatlap (.xls)
Módosított 23. dokumentum: gépjármű adatlap segédtábla (.xls)
20. dokumentum 2. rész: Felelősségbiztosítási adatlap (.xls)
21. dokumentum 1. rész: Vagyonbiztosítási adatlap újrapótlási értéken (.xls)
21. A. dokumentum 1. rész: Vagyonbiztosítási adatlap - Hűtőben tárolt készletek (.xls)
Ricoh nyomtatók adatlap (.xls)
Kiegészítő tájékoztatás V. (.pdf)

Módosított közbeszerzési dokumentumok - 2017.01.12.
Módosított ajánlati felhívás - 20170112 (.pdf)
Módosított közbeszerzési dokumentum - 20170112 (.doc)
Módosított közbeszerzési dokumentum - 20170112 (.pdf)
Módosított 23. DOKUMENTUM: Gépjármű adatlap (.xls)
Módosított 23. DOKUMENTUM: Gépjármű adatlap (.pdf)
Kiegészített tájékoztatás III. (.pdf)

Módosított közbeszerzési dokumentumok - 2017.01.04.
Módosított ajánlati felhívás (.pdf)
Módosított közbeszerzési dokumentum (.doc)
Módosított közbeszerzési dokumentum (.pdf)
Kiegészített tájékoztatás II. (pdf)

Módosított közbeszerzési dokumentumok - 2016.12.28.
Módosított 23. DOKUMENTUM: Közbeszerzési műszaki leírás - Biztosítási szerződéstervezet - 3. rész I. számú melléklete - Gépjármű adatlap

----------------------------------------------

Közbeszerzési dokumentáció (.pdf)
Ajánlati felhívás (.pdf)
Közbeszerzési dokumentum (.doc)
Közbeszerzési műszaki leírás - Biztosítási szerződéstervezet - 2. rész (.xls)
21. dokumentum - Közbeszerzési műszaki leírás - Biztosítási szerződés - 1. rész I. számú melléklete (.xls)
Számítási segédtábla - 1. részhez - Vagyonbiztosítás (.xls)
Számítási segédtábla - 2. részhez - Felelősségbiztosítás (.xls)
Számítási segédtábla - 3. részhez (gépjármű kötelező felelősség- és casco biztosítás) (.xls)
Közbeszerzési műszaki leírás - Biztosítási szerződéstervezet - 3. rész I. számú melléklete - Gépjármű adatlap (.xls)
21/A. dokumentum  - 1. rész - közbeszerzési műszaki leírás - Vagyonbiztosítási adatlap - Hűtőben tárolt készletek (.xls)
Ricoh nyomtatók adatlap (.xls)

Tájékoztatások Kbt. 56. § szerint:
Kiegészítő tájékoztatás (.pdf)

----------------------------------------------------------------------------------------------------

„Győr, Árpád út 32. épületenergetikai fejlesztése KEHOP-5.2.2-16-2016-00013 projekt keretében” közbeszerzés dokumentáció

Fontos
A dokumentumok mellet talál egy letöltést igazoló nyilatkozatot
A nyilatkozatot e-mail-en a dobos.laszlo@gyor.gov.hu vagy faxon +36 (96) 795 605 kell megküldeni.

Kiemelten fontos, hogy az itt megadott elérhetőségi címre küldi meg Ajánlatkérő a Kbt. 56. § szerinti válaszokat is.
A nyilatkozat hiányában a bontás előtti információkat nem tudjuk eljuttatni az ajánlattevő részére.

Összegzés (.pdf)

Módosított közbeszerzési dokumentumok 2017.01.06.
Ajánlati felhívás módosítás - 20170106 (.pdf)
Közbeszerzési dokumentum módosítása 3- 20170106 (.doc)

Módosított közbeszerzési dokumentumok 2016.12.30.
Módosított ajánlati felhívás 2016.12.30 (.pdf)
Ajánlati dokumentáció-2 módosítás-20161230 (.doc)
Árazatlan költségvetés módosított -2 20161230 (.xlsx)
Gépészet műszaki leírás (.pdf)
9. emeleti alaprajz (.pdf)
Tetőalaprajz (.pdf)
É-K-AL 002 (.pdf)
Parapet műleírás (.docx)

Módosított közbeszerzési dokumentumok 2016.12.19.
Ajánlati felhívás módosítás 20161219 (.pdf)
Ajánlati dokumentáció-1 módosítás 20161219 (.doc)
Győr, Árpád u árazatlan költségvetés módosított-1 20161219 (.xlsx)

----------------------------------------------
Ajánlati dokumentáció (.doc)
Ajánlati dokumentáció (.pdf)
Árazatlan költségvetés (.xlsx)
Meglévő állapot építész tervek (.zip)
Kiviteli építész tervek 1. (.zip)
Kiviteli építész tervek 2. (.zip)
Műszaki tervek, dokumentumok (.zip)
Villamos tervek (.zip)

Tájékoztatások Kbt. 56. § és 113. § (6) szerint :
Kbt. 113 § szerinti tájékoztatás aláírt 2017.01.06. (.pdf)
Kbt. 113 § szerinti tájékoztatás módosítási szándékról (.pdf)
Kiegészítő tájékoztatás (.pdf)
Bejárási jegyzőkönyv (.pdf)
Kiegészítő tájékoztatás 2. (.pdf)
Kiegészítő tájékoztatás 3. (.pdf)

----------------------------------------------------------------------------------------------------

A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal részére GINOP 5.1.1-15-2015-00001 Út a munkaerőpiacra című kiemelt projekt keretében munkaerő-piaci mentori szolgáltatás nyújtása”  tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés

Összegzés (.pdf)

Aláírt szerződés (.pdf)

----------------------------------------------------------------------------------------------------

„Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal által üzemeltetett gépjárművek javítóműhelyben történő javítása és karbantartása 2016-2017.” tárgyú  közbeszerzési eljárás dokumentumai.

Összegzés (.pdf)

Szerződés aláírt (.pdf)
Dokumentáció (.doc)
Ajánlati felhívás (.pdf)
Közbeszerzési dokumentum (.doc)
Műszaki leírás (.xls)

----------------------------------------------------------------------------------------------------

„Győr Tatai út 3. épületenergetikai fejlesztése KEHOP-5.2.2-16-2016-00013 projekt keretében_2016_09” tárgyú  közbeszerzési eljárás dokumentumai.

Műszaki dokumentáció 1. (.zip)
Műszaki dokumentáció 2. (.zip)
Műszaki dokumentáció 3. (.zip)
Energetikai tanúsítvány (.zip)
Dokumentáció (.doc)
Költségvetés (.xlsx)

Módosított közbeszerzési dokumentumok 2017.04.05
Szerződés módosítás (.pdf)

Szerződés (.pdf)
Összegzés (.pdf)

----------------------------------------------------------------------------------------------------

„Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal részére porta- (kapu-), kulcs és telefonközpont kezelési szolgálatok nyújtása – 2016” tárgyú  közbeszerzési eljárás dokumentumai.

Ajánlati felhívás (.docx)
Ajánlati felhívás (.pdf)
Ajánlati dokumentáció (.doc)
Ajánlati dokumentáció (.pdf)
Közbeszerzési műszaki leírás 1.részhez (.pdf)
Közbeszerzési műszaki leírás 2. részhez (.pdf)
Kiegészítő tájékoztatás (.pdf)
Kiegészítő tájékoztatás 2 (.pdf)
Kiegészítő tájékoztatás 3 (.pdf)

Javított összegzés (.pdf)
Megbízási szerződés Browning 1 rész .(pdf)
Megbízási szerződés Browning 2 rész .(pdf)

----------------------------------------------------------------------------------------------------

„A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal munkavállalói részére foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatást és az ehhez kapcsolódó szakorvosi ellátást biztosító szolgáltatás nyújtása - 2016.” tárgyú közbeszerzési eljárás közbeszerzési dokumentumai.

Összegzés (.pdf)

Ajánlati dokumentáció (.doc)
Ajánlati dokumentáció (.pdf)
Ajánlati felhívás (.pdf)
Közbeszerzési műszaki leírás (.xls)
Telephelyek címlistája részfeladatonként (.xls)

Szerződés 1. részfeladat (.pdf)
Szerződés 2. részfeladat (.pdf)
Szerződés 3. részfeladat (.pdf)

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Győr Tatai út 3. épületenergetikai fejlesztése KEHOP-5.2.2-16-2016-00013 projekt keretében tárgyú közbeszerzési eljárás közbeszerzési dokumentumai.

Győr, Tatai u. 3. CG D dokumentáció (.doc)
Győr, Tatai u. 3. Költségvetés CG D árazatlan (.xls)
Győr, Tatai u. 3. D épület műszaki rajzok, műszaki leírások egyéb dok (.zip)
Győr, Tatai u. 3. CG napelem terv műszaki leírás, tanúsítvány, nyilatkozat épeng (.zip)
Győr, Tatai u. 3. CG építész KIVITELI TERV (.zip)
Győr, Tatai u. 3. CG engedélyezési terv meglévő állapot terv műleírás Építész (.zip)
1. számú kiegészítő tájékoztatás (.pdf)

Összegzés

----------------------------------------------------------------------------------------------------