Az október-novemberi érettségikre megyénkben a kijelölt iskolákban, illetve a kormányhivatal oktatási főosztályán lehet jelentkezni.

A jelentkezési lapot - személyesen vagy meghatalmazott útján, a kormányhivatalhoz postai úton tértivevényes küldeményben is - szeptember 5-ig lehet benyújtani.

Az Oktatási Főosztály címe (2011. július 21-től): 9023 Győr, Szabolcska M. u. 1/a. Telefonszáma: (96)510-668 Melléklet: intézményi lista - október-novemberi érettségi.