A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény módosítása következtében a termelőknek kötelezettségük a hígtrágya a termőföldön történő felhasználására irányuló szándékát a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerint a Talajvédelmi Hatóságnak kötelező bejelentenie a hígtrágya termőföldön történő felhasználásának nyilvántartásba vétel céljából.

A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény (Szolgtv.) alpján a nyilvántartás a természetes személyazonosító, valamint a lakcím-azonosító adatok kivételével közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősülnek.

A szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságnak kötelessége a szolgáltatókról vezetett nyilvántartás alapján a Kormány rendeletében meghatározottak szerint az interneten, bárki számára ingyenesen és korlátozás mentesen hozzáférhető módon, naprakészen közzétenni a szolgáltató nevét, címét, a tevékenységet és az adott szolgáltatási tevékenység megkezdésére és folytatására való jogosultságot szabályozó külön jogszabályban meghatározott egyéb adatokat. Ezek az adatok közérdekből nyilvánosak.