Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: E-ügyintézési tv.) 108. § (1) bekezdése alapján az elektronikus ügyintézésre kötelezett szervezetek 2018. január 1. napjától kötelesek az ügyek elektronikus intézését az E-ügyintézési tv.-ben meghatározottak szerint biztosítani.

Információ átadási szabályzat

További kötelezettség a hivatal Információ átadási szabályzatának közzététele, mely az alábbi hivatkozáson keresztül érhető el. Információ átadási szabályzat letöltése

 

E-papír szolgáltatás

A Csongrád Megyei Kormányhivatal az alábbi ügykörök esetén biztosítja az elektronikus ügyintézés lehetőségét a központilag biztosított E-papír szolgáltatás igénybevételével.

E-papír szolgáltatás

 

Az e-papír szolgáltatással intézhető ügykörök
Áldozatsegítéssel és jogi segítségnyújtással összefüggő feladatok
Állami főépítészi feladatok
Állampolgársági feladatok
Állategészségügyi feladatok
Állatvédelmi hatósági feladatok
Általános hatósági feladatok
Anyakönyvezési feladatok
Bányafelügyeleti igazgatási feladatok
Családi Csődvédelmi Szolgálattal kapcsolatos feladatok
Családtámogatási feladatok
Egészségbiztosítási pénztári feladatok
Élelmiszerlánc-biztonsági feladatok
Erdészeti igazgatási feladatok
Fogyasztóvédelmi feladatok
Földhivatali feladatok
Földművelésügyi és mezőgazdasági igazgatási feladatok
Gyámügyi feladatok
Hadiipari gyártás- és szolgáltatásfelügyeleti feladatok
Halászati igazgatási feladatok
Ipari és kereskedelmi igazgatási feladatok
Környezet- és természetvédelmi feladatok
Közfoglalkoztatási, állami foglalkoztatási feladatok
Közlekedési igazgatási feladatok
Közoktatási feladatok
Lakáscélú állami támogatásokkal kapcsolatos feladatok
Mérésügyi és műszaki biztonsági feladatok
Munkaügyi, munkavédelmi feladatok
Népegészségügyi feladatok
Növény- és talajvédelmi feladatok
Növénytermesztési, vetőmag- és szaporítóanyag-felügyeleti feladatok
Nyugdíjbiztosítási feladatok
Okmányügyintézési feladatok
Örökségvédelmi feladatok
Pártfogó felügyelői feladatok
Piacfelügyeleti és szolgáltatás engedélyezési feladatok
Rehabilitációs igazgatási feladatok
Szakképzési és felnőttképzési hatósági feladatok
Szociális igazgatási feladatok
Útügyi igazgatási feladatok
Vadászati hatósági feladatok

 

Hivatali Kapu elérhetőségek

Csongrád megyei Kormányhivatal Hivatali Kapu elérhetőségei:

rövid név KRID hosszú név
CSMKH 503729302 Csongrád Megyei Kormányhivatal
JH06CSONGR 211414198 CSMKH Csongrádi Járási Hivatal
JH06HODMEZ 516425300 CSMKH Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal
JH06KISTEL 411473723 CSMKH Kisteleki Járási Hivatal
JH06MAKOI 713433322 CSMKH Makói Járási Hivatal
JH06MORAHA 210483721 CSMKH Mórahalmi Járási Hivatal
JH06SZEGED 413496158 CSMKH Szegedi Járási Hivatal
JH06SZENTE 319423319 CSMKH Szentesi Járási Hivatal

 

Eljárási díjak, illetékek megfizetésére használt számlaszámok

Számlaszámok letöltése

 

Webes ügysegéd

 

Webes ügysegéd oldal megnyitása

A Webes Ügysegéd szolgáltatás teljes körű elektronikus ügyintézési lehetőséget biztosít egyes közigazgatási ügytípusok esetén.

Erkölcsi bizonyítvány

 • hatósági erkölcsi bizonyítvány igénylése
 • hatósági erkölcsi bizonyítvány hiteles kiadásának ellenőrzése
 • bűnügyi nyilvántartási rendszerben kezelt adatokkal kapcsolatos tájékoztatás

Jármű

 • tulajdonosváltás bejelentése
 • ideiglenes kivonás
 • ideiglenes kivonás meghosszabbítása
 • ideiglenes kivonásból történő visszahelyezés
 • gépjárműadat-lekérdezés

Útlevél

 • magánútlevél, szolgálati útlevél, hajós szolgálati útlevél elvesztésének, eltulajdonításának, megsemmisülésének bejelentése és az okmány pótlása iránti kérelem benyújtása második magánútlevél kiállítása iránti kérelem benyújtása
 • meglévő útlevél igénylés/pótlás utólagos gyorsítása

Gyorsított eljárásban történő okmánykiállítás (3 napon vagy 7 napon belüli)

 • útlevél

Külföldi letelepedés

 • külföldön történő letelepedési szándék bejelentése

Külföldi lakcímváltozás

 • külföldön élő magyar állampolgár külföldi lakóhely változásának bejelentése

Anyakönyvi kivonat kiállítása

 • születési/házassági anyakönyvi kivonat kiállítása

Szállásadói ügyek

 • szállásadó nyilatkozata a hozzájárulás módjáról
 • előzetes hozzájárulás
 • szállásadói értesítési szolgáltatás

Tájékoztatás a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban tárolt saját adatokról

 • a kérelem előterjesztése elektronikus úton

Egyéni vállalkozással kapcsolatos ügyek

 • Egyéni vállalkozói tevékenység megkezdése
 • Egyéni vállalkozással kapcsolatos adatváltozás bejelentése
 • Egyéni vállalkozói tevékenység szüneteltetése
 • Egyéni vállalkozói tevékenység szünetelés utáni folytatása
 • Egyéni vállalkozói tevékenység megszüntetése
 • Egyéni vállalkozói igazolvány igénylése
 • Egyéni vállalkozói igazolvánnyal kapcsolatos események bejelentése
 • Hatósági bizonyítvány igénylése egyéni vállalkozásról

Az egyéni vállalkozással kapcsolatos ügyek kapcsán jelenleg itt tájékozódhat.

SZL adatletiltás/SZL adatletiltás visszavonása

 • SZL adatletiltás/SZL adatletiltás visszavonása

Adatváltozásról értesítés küldése

 • Adatváltozásról értesítés küldése

Személyazonosító igazolvány érvénytelenítése

 • Személyazonosító igazolvány érvénytelenítése

Parkolási igazolvány

 • Magánszemélyek részére kiadott parkolási igazolvány pótlása
 • Magánszemélyek részére kiadott parkolási igazolvány cseréje

Okmánystátusz lekérdezés

 • Okmánystátusz lekérdezés

Okmányérvényesség ellenőrzése

 • Tájékoztatás személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványok nyilvántartásából (Okmányérvényesség ellenőrzése)

Értesítési cím

 • bejelentése
 • módosítása
 • megújítása
 • törlése
 • bejelentésének előzetes tiltása vagy az előzetes tiltás visszavonása
 • bejelentéséhez kapcsolódó nyilatkozat megtétele, visszavonása vagy módosítása
 • értesítés csomag létrehozása, módosítása vagy visszavonása

A szolgáltatás (bizonyos ügytípusok esetében) a Központi Azonosítási Ügynök (röviden KAÜ) szolgáltatáson keresztül vehető igénybe, tehát vagy Ügyfélkapu-regisztrációval, vagy Telefonos Azonosítási szolgáltatásra vonatkozó regisztrációval szükséges hozzá rendelkezni.

 

Az ügyintézés menete

1. Új kérelem indítása és bejelentkezés.

A szolgáltatás a Központi Azonosítási Ügynök (röviden KAÜ) szolgáltatáson keresztül vehető igénybe, tehát vagy Ügyfélkapu-regisztrációval, vagy Telefonos Azonosítási szolgáltatásra vonatkozó regisztrációval szükséges rendelkeznie.

2. Személyes adatok megadása az első belépéskor (viszontazonosítás).

Figyelem! Amennyiben a megadott adatokban változás történt, akkor a Webes Ügysegéd felületén korábban megadott adatokat is módosítania szükséges.

3. Kérelem összeállítása.

A sikeres azonosítást követően megjelenik a kiválasztott ügytípushoz tartozó űrlap, amelynek mezőit értelemszerűen kell kitöltenie.

4. Elektronikus fizetés (ha szükséges)

Az űrlap helyes kitöltését követően – amennyiben az eljárás illeték- vagy díjköteles – a Webes Ügysegéd megjeleníti az elektronikus fizetési felületet. A rendszer kétféle fizetési módot támogat:

 • Banki átutalás,
 • Online bankkártyás fizetés.

5. Kérelem benyújtása

A kérelem benyújtásával az ügy intézése megkezdődik, amelyet a Webes Ügysegéd visszaigazol.

Figyelem! A kérelem azt követően válik benyújthatóvá, miután a bank igazolása a befizetésről megérkezett a Webes Ügysegédbe.

6. Kérelem státusza

Ismételt bejelentkezéssel – a Kérelmeim, nyilatkozataim menüpontra kattintva - akár utólag is megtekinthetők a Webes Ügysegédből indított ügyek és azok ügyintézésének állása.

 

Tájékoztató

 

Ügyintézés szabadon

Bizonyára nem tévedünk nagyot, ha azt állítjuk: Ön sem szereti a hivatalos ügyeit intézni. Ez így van rendjén, hiszen például személyi okmányaink cseréje, igazolványaink megújítása nem jókedv kérdése, hanem kötelezettség, mindennapi életünkhöz kapcsolódó szükségszerűség. Tesszük, mert tennünk kell. Szerencsénkre a közigazgatási ügyek jelentős része ma már elektronizált, így interneten keresztül gyorsabban és kényelmesebben juthatunk el a megoldásokig.

Ügyfélportál megtekintése

 

Általános útmutató az elektronikus nyomtatványkitöltő használatához

 

Dokumentum feltöltése

 1. Töltse le az ANYK általános nyomtatványkitöltő keretprogramot a www.magyarorszag.hu/allampolgar/szolgaltatasok/adonyomtatvany.html honlapról és telepítse azt. (fontos, hogy az Abev és Abevjava programok közül az Abevjava-t telepítse)
 2. Töltse le a nyomtatványt hivatalunk honlapjáról és telepítse azt.
 3. Indítsa el az ANYK programot. A szervezetek közül válassza a "Dél-alföldi Regionális Államigazgatási Hivatal"-t.
 4. Az Adatok/Új nyomtatvány menüpontban nyissa meg a nyomtatványt.
 5. Töltse ki az űrlapot. Ha szükséges, és az űrlap típusa megengedi, csatolhat hozzá más dokumentumo(ka)t (fájlokat) is (pl. szkennelve).
 6. Kitöltés után készítse elő a nyomtatványt elküldésre: kattintson a Kapcsolat az ügyfélkapuval/Nyomtatvány megjelölése elektronikus beküldésremenüpontra. Ekkor a program ellenőrzéseket is végez. Jegyezze fel a nyomtatvány helyét és nevét.
 7. Nyomtatvány elküldése: ha hibátlan a nyomtatvány, akkor kattintson a Kapcsolat az ügyfélkapuval/Elektronikus küldés ügyfélkapun keresztülmenüpontra. Ez megnyitja a számítógép alapértelmezett internet böngészőjét, és betölti a www.magyarorszag.hu főoldalát.
 8. Jelentkezzen be a személyes ügyfélkapujába.
 9. Töltse fel a dokumentumot (6. pont szerint feljegyzett mappában találja).

A hivataltól válasz a beadványra személyes ügyfélkapujának (www.magyarorszag.hu) tárhelyére érkezik.

 

A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény alapján meghatározott elektronikus kapcsolattartás

 

A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (továbbiakban: Pp.) 340/B. § és 341/J. §-ai értelmében a közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata, illetve a birtokvédelmi határozat megváltoztatása iránti perekben a jogi képviselővel eljáró fél, illetve a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet a keresetlevelet általános nyomtatványkitöltő (a továbbiakban: ÁNYK) űrlap benyújtás támogatási szolgáltatás igénybevételével köteles benyújtani az elsőfokú közigazgatási határozatot hozó szervhez, illetve a birtokvédelmi határozatot hozó jegyzőhöz.

A Pp. 397/I. § (1) bekezdése szerint 2016. június 30. napjáig e törvény azon rendelkezéseit, amelyek kötelező, illetve kizárólagos elektronikus kapcsolattartásról rendelkeznek, akkor kell alkalmazni, ha a fél vagy képviselője, illetve az elektronikus kapcsolattartással egyébként érintett az elektronikus kapcsolattartást választja. A Pp. 397/I. § (2) bekezdés b)-c) pontja szerint 2016. július 1-jétől a kötelező elektronikus kapcsolattartás tekintetében e törvénynek a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi CLXXX. törvénnyel megállapított 340/B. §-át a 2016. július 1. napján és az azt követően indult közigazgatási eljárás során hozott határozat bírósági felülvizsgálata iránti perekben, 341/J. §-át a 2016. július 1. napján és az azt követően indult jegyző előtti birtokvédelmi eljárás során hozott birtokvédelmi határozat megváltoztatása iránti perekben kell alkalmazni.

 

Nyomtatványok a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény alapján meghatározott elektronikus kapcsolattartáshoz

 

Ügymenet leírások

Ügymenet leírások megtekintése