A Hatósági Főosztályon belül működő Szabálysértési Osztály számára létrehozott 10023002-00299592-30006009 célelszámolási számlaszám.

A számlaszám feltüntetése azért indokolt, mert a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 141. § (2) bekezdés szerint a bíróság által kiszabott pénzbírság valamint ugyanezen törvény 39. § (2) bekezdés c)-i) pontjában felsoroltak (hivatásos katasztrófavédelmi szerv arra felhatalmazott ügyintézője, a közlekedési hatóság ellenőre, a közterület-felügyelő, a természetvédelmi őr, az önkormányzati természetvédelmi őr, az erdészeti hatóság arra felhatalmazott ügyintézője, a halászati őr, a mezőőr) által kiszabott helyszíni bírság végrehajtásáról az elkövető lakóhelye szerint illetékes általános szabálysértési hatóság gondoskodik.