2012. május 18. napján lépett hatályba a játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló 78/2003. (XI. 27.) GKM rendeletet módosító 7/2012. (IV. 18.) NGM rendelet

 

A rendelet 9. § (2) bekezdése kimondja, hogy a játszótéri eszköz üzemeltetője köteles 2012. augusztus 31-ig tájékoztatni a területileg illetékes fogyasztóvédelmi felügyelőséget a játszóterek, illetve az azon lévő játszótéri eszközök számáról, valamint azok állapotáról, az alábbi adattartalommal:

A rendelet 6. melléklete a következőket tartalmazza:

A nyilvántartási adatlap tartalmi követelményei

1. A játszótér címe.

2. A játszótéri eszközök száma.

3. A játszótéri eszközök nyilvántartása:

3.1. a játszótéri eszköz megnevezése,

3.2. a játszótéri eszköz típusa,

3.3. a játszótéri eszköz cikkszáma vagy a gyártó által adott azonosító megjelölés, amely a játszótéri eszköz, valamint összeállítása egyedi azonosítására szolgál,

3.4. a tanúsítvány száma,

3.5. a használatba vétel időpontja,

3.6. az időszakos ellenőrzések időpontja,

3.7. a játszótéri eszközök állapota (megfelelő, részben megfelelő, nem megfelelő),

3.8. a javítás időpontja (ha volt),

3.9. a bontás időpontja (ha volt).

Felhívjuk a figyelmet, hogy ez a kötelezettség nemcsak az önkormányzatokra, hanem minden más játszótér-üzemeltetőre is vonatkozik!


A Budapest Főváros Kormányhivatala Fogyasztóvédelmi Felügyelőségének tapasztalatai szerint, eddig csak néhány üzemeltető tett eleget a fenti jogszabályi kötelezettségének, annak ellenére, hogy az augusztus 31-i határidő lejártáig már csak néhány nap van hátra.

A módosított GKM r. 9. § (2) bekezdése értelmében a nyilvántartási adatlapot a fogyasztóvédelmi hatóság kitölthető, valamint letölthető elektronikus formátumban honlapján közzétette.

Ennek megfelelően a nyilvántartási adatlap erről a linkről letölthető, illetve a Budapest Főváros Kormányhivatala Fogyasztóvédelmi Felügyelőségeinek ügyfélszolgálatán is átvehető az alábbi címen: 1052 Budapest, Városház u. 7.