Tokaji járás

A 256 km2 területen elhelyezkedő Tokaji járáshoz 11 település tartozik. A lakónépesség száma a járásban 13 383 fő.

1. Csobaj Község Önkormányzata

A Tokaji Járás déli részén, Tokajtól 15 kilométerre a Taktaköz tájegységében fekszik. Lakossága mintegy 770 fő. Fekvésének köszönhetően

a növénytermesztés és az állattartás ad megélhetési lehetőséget a település lakosságának. A megvalósított projektekben hangsúlyos szerepet kap a munkahelyteremtés és - megtartás, az önkormányzati fenntartású intézmények, utak felújítása, karbantartása és a háztáji gazdálkodás hagyományainak visszaállítása. A közfoglalkoztatásban elnyert 45,6 M Ft támogatási összeg 84 fő foglalkoztatását tudta biztosítani 2014. évben.

2. Erdőbénye Község Önkormányzata

A Tokaji Járás észak-keleti részén, Tokajtól 22 kilométerre az Északi Középegység dombjai között fekszik. Lakossága megközelítőleg 1100 fő. Fekvésének köszönhetően a szőlőtermesztés adja a fő megélhetési lehetőséget a település lakóinak. A sűrű erdők a vadászatnak, a domboldalakon húzódó területek az állattartásnak nyújtanak ideális környezetet. A helyi közfoglalkoztatási programok (Erdőbénye Varroda) sajátossága az, hogy a foglalkoztatottak számára a tavaszi és nyári időszakon túl a téli hónapokban is tudnak a település javára fordítható, valódi értékteremtő munkát biztosítani. A programokra összesen 70,4 millió forintot nyert Erdőbénye Önkormányzata, amelyből 112 fő foglalkoztatását valósította meg rövidebb-hosszabb időtartamokban.

3. Szegi Község Önkormányzata

A Tokaji Járás észak-keleti részén, Tokajtól 12 kilométerre az Északi Középegység déli lábainál, a Bodrog folyó partján fekszik. Lakossága megközelítőleg 320 fő. Környezeti adottságainak köszönhetően a szőlőtermesztés adja a fő megélhetési lehetőséget, a folyó és a Bodrogköz az állattartásnak és a halászatnak nyújt ideális környezetet. A startmunka mintaprogramok projektjeiben 2014 évben 49,1 M Ft felhasználásával a  településen összesen 63 fő közfoglalkoztatott végez értékteremtő munkát.

4. Szegilong Község Önkormányzata

A Tokaji Járás észak-keleti részén, Tokajtól 16 kilométerre az Északi Középegység déli lábainál, a Bodrog folyó közelségében található. Lakossága megközelítőleg 230 fő. Fekvésének köszönhetően a szőlőtermesztés adja a fő megélhetési lehetőséget, a Bodrog folyó árterének területei az állattartásnak nyújtanak ideális környezetet. 2014-ben közel 72 fő foglalkoztatásával, majd minden álláskeresőnek munkát tudott biztosítani, összesen 65,5 M Ft bérköltség és dologi költség támogatás felhasználásával.

5. Tiszaladány Község Önkormányzata

A Tokaji Járás déli részén, Tokajtól 5 kilométerre a Taktaköz tájegységében fekszik. Lakossága közel 670 fő. Fekvésének és a Tisza folyó közelségének köszönhetően a növénytermesztés, állattartás adja a település fő bevételi forrásait. 2014 évben a közfoglalkoztatási programok esetében összesen 17,3 millió forint a megítélt támogatás, ennek köszönhetően 56 fő foglalkoztatása valósult meg.