Szikszói járás

A 310 km2 területen elhelyezkedő Szikszói járáshoz 24 település tartozik. A lakónépesség száma a járásban 17 566 fő.

1. Szikszó Város Önkormányzata

A kistérségi startmunka mintaprogramban a város 307 fő közfoglalkoztatottnak biztosít hasznos munkalehetőséget, a rendelkezésre álló 356,5 M Ft felhasználásával.

A mezőgazdasági programban zöldségtermesztést, szántóföldi növénytermesztést (kukorica, napraforgó) és állattartást valósítanak meg. A termékek feldolgozását is megvalósítják (pl: savanyítás, füstölt termékek, lekvárok) a helyi közétkeztetésben történő minél szélesebb körű felhasználás érdekében. Létrehoztak egy fólia sátras dísznövény kertészetet és díszfa iskolát.
A helyi sajátosságokra épülő programban tésztaféléket készítenek, kültéri bútorokat gyártanak és hímző műhely kialakítására is sor került.

2. Kupa Község Önkormányzata

A kistérségi startmunka mintaprogram mezőgazdasági elemében 16 fő munkanélküli személy foglalkoztatásával zöldségtermesztést és tojótyúkok tartását valósítja meg. Célja egészséges élelmiszerrel ellátni a település lakosságát. A program végrehajtásához rendelkezésre áll 4,5ha terület, melyen burgonyát, zöldségfélét termesztenek. A megtermelt árukat helyben feldolgozzák (befőzés, savanyítás, szárítás, aszalás, tárolás, gomba termesztés és komposztálás).

A téli és egyéb értékteremtő programban 15 fő dolgozik a településen a közfoglalkoztatás támogatására rendelkezésre álló pénzügyi forrás 29 M Ft

3. Homrogd Község Önkormányzata

A település a kistérségi startmunka mintaprogram mezőgazdasági és helyi sajátosságokra épülő programelemében vállalt feladatokat. Összesen a programokban 35 fő közfoglalkoztatott dolgozik, a rendelkezésre álló forrás 34,4 M Ft.

A mezőgazdasági tevékenység során a közétkeztetés számára termelnek konyhakész alapanyagokat, a helyi sajátosságokra épülő programban egy bozótos terület kitermelésével faaprítékot állítanak elő. A kiállításra az ágaprítékoló gépet hozták el, ill. mutatták be.