Szerencsi járás

A 432 km2 területen elhelyezkedő Szerencsi járáshoz 14 település tartozik. A lakónépesség száma a járásban 38 259 fő.

1. Bekecs Község Önkormányzata

A község 49 fő foglalkoztatásával 20,5 MFt. forrás felhasználásával valósította meg közútkarbantartó, belvízelvezető és egyéb értékteremtő programjait. Ez utóbbiban a közfoglalkoztatottak által gyártott térkövekkel közterületeket, járdákat burkoltak le, pihenőparkot alakítottak ki, artézi kutat fedtek le, Kneipp taposót készítettek, mellyel a lakókörnyezet megújult.

2. Legyesbénye Község Önkormányzata

A település 30,2 MFt forrás felhasználásával 58 közfoglalkoztatott bevonásával vett részt a Startmunka mintaprogramok illegális hulladéklerakó helyek felszámolása, közút karbantartó, mezőgazdasági és egyéb értékteremtő ágaiban. A Községi Borház padlásterének felújítása, kerítés építése valósult meg a programban. A mezőgazdasági programban megtermelt zöldségnövényeket az iskolai étkeztetésben használják fel.

3. Mád Községi Önkormányzat

55,8 MFt pénzügyi forrás segítségével 10 ha-on folytatta a mezőgazdasági programját 55 közfoglalkoztatottal. A megtermelt zöldségnövényeket közétkeztetésben használják fel, illetve a szociálisan rászorultak részére kiosztásra került.

4. Megyaszó Község Önkormányzata

70 fő bevonásával 51,6 MFt. forrás biztosítása mellett folytatta a közút karbantartási és mezőgazdasági programját. 11,5 ha-on szántóföldi illetve konyhakerti növénytermesztést folytatott. A megtermelt takarmány az állattenyésztésben került felhasználásra. Az önkormányzat sertéstenyésztést folytat. Az így előállított hús a közétkeztetésben kerül felhasználásra.

5. Mezőzombor Község Önkormányzata

260 fő bevonásával a Startmunka mintaprogramok valamennyi elemét elindította. A biztosított forrás 173 MFt. A közfoglalkoztatottak segítségével jelentős területeken számolták fel az illegális hulladéklerakó helyeket. A saját maguk által előállított beton mederlapok és térburkolók beépítésével javították a csapadékvíz elvezetést az egyébként belvizes településen. A téli időszakban térbútorokat, rendezvényasztalokat, pavilonokat gyártottak saját célra. A hátrányos helyzetű településen gyakorlatilag mindenki számára biztosították a közfoglalkoztatásba történő belépés lehetőségét.

6. Monok Község Önkormányzata

114 fő bevonásával 70,5 MFt. pénzügyi kerettel belvíz elvezetési, közút karbantartási, egyéb értékteremtő és mezőgazdasági programjait indította el. A közfoglalkoztatottak által készített beton burkolóelem felhasználásával járdafelújításokat, vízelvezető árkok burkolását végezték. A kialakított tésztaüzemben közétkeztetésben történő felhasználásra száraz levestésztákat készítenek. Kézi, hagyományos technológiával rongyszőnyegeket szőnek, melyből értékesítésre is sor került.

7. Prügy Község Önkormányzata

A település 81 fő számára biztosította az egyidejű munkavégzés lehetőségét 40,7 MFt támogatással. Mezőgazdasági földút karbantartása, belvízelvezetés, belterületi közútkarbantartás programjaikkal javították a település infrastrukturális helyzetét. Egyéb értékteremtő program keretében erdőtelepítést és ápolást végeztek. Mezőgazdasági programban konyhakerti zöldséget termesztettek 2 hektáron.

8. Rátka Község Önkormányzata

A község 60 fő bevonásával 52,2 MFt. pénzügyi keret felhasználási lehetőséggel indította belvíz elvezetési, mezőgazdasági és helyi sajátosságokra épülő programjait. Ez utóbbiban került megvalósításra a sertéshús illetve szalonna feldolgozó üzem, ahol sváb hagyományos recept szerint készülnek a termékek. Az üzem mellett bolt kialakítására is sor került, ahol a termékeket értékesítik. Cél, hogy e tevékenység a későbbiekben önfenntartó legyen.

9. Szerencs Város Önkormányzata

340 fő közfoglalkoztatását biztosította 270,5 MFt forrás felhasználásával a Startmunka programok belvíz elvezetési, közút karbantartási, mezőgazdasági, egyéb értékteremtő és helyi sajátosságokra épülő projektjeiben. 64 km csatorna illetve vízelvezetési rendszer került áttisztításra, a közfoglalkoztatottak által készített burkolólapokkal jelentős szakaszokon bélelésre. 34 ha-on folyik a mezőgazdasági program, mely biztosítja a város közétkeztetését igénylő 2000 fő számára a zöldségnövény alapanyagot. Faiskolában tölgy magcsemetéket neveltek, mely az erdőgazdaságok felé értékesítésre kerül. Az így keletkező bevételt a közfoglalkoztatásba forgatják vissza. A Zempléni Múzeum illetve a Cukormúzeum anyagainak digitalizálását is közfoglalkoztatásban tudták elvégezni. Szerencs Városát a Virágos Magyarországért program keretében, az elért eredményeiért Arany Rózsa díjban részesítették.

10. Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata

A nagyközség 53 MFt pénzügyi felhasználással 71 fő foglalkoztatásával Start mezőgazdasági és egyéb értékteremtő programját valósította meg. Értékteremtő programja keretében erdőtelepítést illetve erdőápolást végzett.

11. Taktakenéz Község Önkormányzata

16,7 MFt támogatás igénybevételével, 28 fő foglalkoztatásával belvíz elvezetési, mezőgazdasági és egyéb értékteremtő program résztvevője. A konyhakerti növénytermesztés mellett, erdőápolást végzett és nyersanyag tároló építésére is sor került.

12. Taktaszada Község Önkormányzata

107 fő közfoglalkoztatásba vonásával, 79,4 MFt. forrás segítségével vett részt a Start belvíz elvezetési, mezőgazdasági és egyéb értékteremtő programjaiban. 47,5 ha-on konyhakerti növénytermesztést, illetve szántóföldi növénytermesztést folytat. A megtermelt takarmány az állattenyésztésben kerül felhasználásra.

13. Tiszalúc Nagyközség Önkormányzata

és az önkormányzati tulajdonú Tiszalúci Községüzemelési és Szolgáltató Nonprofit Kft. 253 fő foglalkoztatásával vesz részt a Startmunka mintaprogramok valamennyi programágában 152,4 MFt támogatás felhasználása mellett. Az egyéb értékteremtő programban térkő gyártást végeznek, tetőcserét és térkő burkolást hajtottak végre. Sikeres mezőgazdasági programjukban 5-ha-on folytatnak konyhakerti növénytermesztést. A megtermelt zöldségek a közétkeztetésben, a szociális ellátásban kerülnek felhasználásra, illetve értékesítésre is sor kerül.