Mezőkövesdi járás

A 724 km2 területen elhelyezkedő Mezőkövesdi járáshoz 23 település tartozik. A lakónépesség száma a járásban 42 442 fő.

A kiállításon a közfoglalkoztatási programokban résztvevő települések együttesen mutatkoztak be.

A mezőgazdasági programba a járás területéről 13 település: Bogács, Kács, Négyes, Bükkzsérc, Cserépváralja, Tibolddaróc, Szomolya, Szentistván, Mezőkövesd, Borsodivánka, Vatta, Mezőnagymihály és Cserépfalu kapcsolódott be összesen 153 fő bevonásával. A programokra megállapított összes támogatás ezen időszakban 165,7 M Ft. A megtermelt konyhakerti növények nagy részét az önkormányzat által működtetett konyhán használják fel, csökkentve ezzel az étkeztetésre fordított anyagköltségeket. Mezőkövesden a program keretében egynyári virágok nevelésére is sor kerül, mellyel a város közterületeit, parkjait díszítik. A program résztvevői előző évben, vagy jelenlegi foglalkoztatás keretében képzésben is részt vettek, melynek során nem csak gyakorlatban, hanem az elméletben is elsajátíthatták a tevékenységhez szükséges ismereteket, amelyet a jövőben akár saját gazdálkodás keretén belül is hasznosítani tudják.

A helyi sajátosságokra épülő programban során Mezőkövesd és Szentistván település a matyó hagyományok megőrzésére törekszik, míg Szomolya szintén helyi sajátosságként a népművészeti rece készítés hagyományát kívánja megőrizni. A programra megállapított költségek:mezőkövesdi matyó program során 11 fő foglalkoztatására és a munka megfelelő elvégzésére
11,9 M Ft áll rendelkezésre. Szentistván településen 8 fős létszámra 7,1 M Ft keret van biztosítva, Szomolya rece programjának keretében 6 fő helyi lakos foglalkoztatására a Belügyminisztérium 6,2 M Ft-ot biztosított.

A téli és egyéb értékteremtő program kertében sok program valósult meg, melyek közül térkövet, járdalapot, folyókaelemeket készítenek Vatta településen, melyet a kiállítás során bemutattak. A színvonalasan előállított termékeket a település járdáinak felújításánál, új járdák építésénél, parkok, közterek térkövezésénél használják fel. javítva ezzel a település arculatát. Ezen tevékenységek ellátását10 fő végzi, amely során a munkabérre, és az alapanyagokra, eszközökre 13,1 M Ft-ot használhat fel.