Erdős Norbert országgyűlési képviselő, a Békés Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottja nyitotta meg a Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény szervezésében megrendezett szakmai napot, amelynek egyik fő témája a sajátos nevelési igényű tanulók helyzete volt. A szakmai napon mások mellett előadást tartott Dr. Princzinger Péter, az Oktatási Hivatal elnöke.

Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény szép, rangos szakmai napjára érkeztünk – mondta Erdős Norbert. – Az én tisztem e szakmai nap keretében e program megnyitása. Miután november 22-én (mindössze két nappal ezelőtt) volt a Magyar Közoktatás napja, első gondolatom nem lehet más, minthogy ez alkalomból szertettel és tisztelettel köszöntsem Önöket, az oktatás különböző területén szolgálatot tevőket, s Önökön keresztül nagy megbecsüléssel köszöntsem a Kormányhivatal és a magam nevében jelképesen mindazokat, akik Békés megyében a közoktatás területén áldozatos munkát végeznek. Külön öröm számomra, hogy e szakmai program keretében az én városomban, Békésen szólhatok Önökhöz, ahová sok emberi, családi és közéleti szál köt és kötelez. Közös nyelvezetünket az adja, hogy magam is pedagógus vagyok, így félszavakból is értjük egymást!
A kormánymegbízott szerint a fogyatékkal élők sorsa, a fogyatékosokkal való bánásmód a különböző korokban más és más megítélés alá esett. E megítélés folyamatosan átalakult, de többnyire az elutasítás, a negatív előítéletek voltak jellemzőek. A XVII. században Comenius munkássága is hozzájárult a gyógypedagógia kialakulásához. Pozitív gondolkodásával megpróbálta a társadalmat jobb útra téríteni, megszüntetni az emberek fogyatékosokkal szembeni elutasító magatartását. Comenius gondolata: „…egyetlen embert sem lehet kizárni az oktatásból, a sérült embereknek kétszeresen szükségük van a nevelésre”. Mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy a fogyatékosok megfelelő képzésben részesülhessenek. A fogyatékosok foglalkoztatása a társadalmi elfogadás kulcskérdése. Hazánkban egyre több egyesület, szervezet jön létre a megsegítésükre, akik nem csak támogatják őket, hanem különböző rendezvényeket szerveznek. Egy közösen eltöltött nap, délután vagy akár csak néhány óra is elegendő lehet, egy pozitívabb, előítélet-mentes kép kialakulásához. Ebben vállal nagy szerepet a Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény Gyógypedagógiai Intézményegysége a hétköznapi oktató, nevelő munkája során, s a mai szakmai nap megszervezésével.

– Pedagógusaink is felismerték, hogy a közoktatásban – így a gyógypedagógiai nevelésben, oktatásban is – változásokra van szükség! –  vélekedett Erdős Norbert. – Az oktatás teremtsen esélyt az esélytelen társadalmi helyzetű diákok számára is. A nevelés - oktatás formálódási folyamat, amely azonos értékek, eszmék követésén nyugszik.  Ezt szolgálják mindazon intézkedések, melyeket a Kormány oktatáspolitikája képvisel. A cél az, hogy az iskola ne a társadalmi különbözőségekre építsen, hanem képes legyen valamennyi tanuló számára az egyéni fejlesztést biztosítani, megteremtve ezzel a lehetőséget az életben való boldoguláshoz. Az esélyteremtés, a személyre szabott tanulás a modern, differenciáló pedagógia egyik alapfogalma. A tanulók nagyon különbözőek, értelemszerűen fejlesztésük sem lehet azonos. A tanítás szemléletmódjának, a pedagógus-szerepnek, át kell alakulnia ahhoz, hogy az egyénre szabott tanulás ne csak szép elv maradjon, hanem a gyakorlati pedagógia szerves része legyen.  A délutáni szekció ülések keretében ezt a folyamatot láthatják, hallhatják az érdeklődők. Kívánom, hogy a mai rendezvény sikere arra ösztönözze a rendező intézményt, hogy a jövőben is ismételten évről–évre találkozzon e szakmai műhely résztvevői köre, a fogyatékkal élő gyermekeink, tanulóink esélyeinek növelése érdekében.
– Tisztemből fakadóan nem kerülhetem meg az Önök életét, intézményük további sorsát, rendjét meghatározó törvényhozási aktualitásokat – fejtegette a kormánymegbízott. – Éppen most tárgyaljuk a Parlamentben a nemzeti köznevelésről szóló törvényt, a megyei intézmények konszolidációjáról szóló törvényt, és születőben van az új önkormányzati törvény is. Mindezek együttesen érintik, érinteni fogják mindannyiunk sorsát, a megyei önkormányzatot, a megyei önkormányzati intézményeket. Ezek az intézmények 2012. január 1-től a Békés Megyei Kormányhivatalhoz kerülnek át. Így a Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény is egy jó hónapot követően kormányhivatali fenntartású intézmény lesz.  Mindezek szakmai részleteiről, folyamatáról fog szólni Dr. Princzinger Péternek, az Oktatási Hivatal Elnökének előadása. Ígérhetem Önöknek, hogy január elsejétől a kormányhivatal, mint új fenntartó jó szakmaisággal, nagy figyelemmel és elvárható emberi tapintattal fog fordulni az Önök intézménye felé, s Önökön keresztül az itt nevelt-oktatott fogyatékkal élő gyermekek és ifjak irányába. A jövőbeni jó együttműködés reményében fordulok most Önökhöz, partneri együttműködést kérve és ajánlva. E nagyszabású átalakításhoz, közös munkánkhoz, Önöknek, mindannyiunknak sok sikert kívánok! Az előadóknak sikeres szakmai előadást és eredményes szakmai fórumot! Záró gondolatom itt és most, csak a köszönet lehet!
Köszönettel tartozunk a sajátos nevelési igényű tanulókkal foglalkozó nevelőinknek azért, hogy e nehéz sorsú fiatalok kínjait nemcsak átérzik, hanem sok szeretettel, okos pedagógiával, áldozatos munkával jóra váltják azt, a mában, s a holnapokban. Ezen gondolatok jegyében a Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény pedagógiai szakmai napját megnyitom!